Tulosta

Mindfulness ADHD:n hoidossa

Lisätietoa aiheesta
8.2.2017
Anu Raevuori
 • Mindfulnessissa (myös tietoisuustaidot, hyväksyvä tietoinen läsnäolo) suunnataan keskittymistä ja havainnoidaan esimerkiksi hengitystä. Koska keskeinen mindfulness-harjoitus on tarkkaavuuden (huomion) suuntaaminen ja ylläpitäminen, on uskottavaa, että sen harjoittamisella voidaan parantaa tarkkaavuuden säätelyä myös ADHD-oireisilla henkilöillä.
 • Meta-analyysissä «Cairncross M, Miller CJ. The Effectiveness of Mindfulness-Based Therapies for ADHD: A Meta-Analytic Review. J Atten Disord 2016»1 tutkittiin mindfulness-interventioiden vaikutuksia tarkkaamattomuuteen ja yliaktiivisuus-impulsiivisuusoireisiin ADHD-oireisilla lapsilla, -nuorilla ja -aikuisilla.
  • Vain 4 meta-analyysiin hyväksytyssä tutkimuksessa oli verrokkiryhmä, ja vain 1 näistä oli verrokki-interventio; 2 tutkimuksessa verrokkeina toimivat hoitoa odottavat potilaat.
  • 10 tutkimuksen meta-analyysi (N = 137 tutkittavaa) mindfulnessin vaikutuksesta tarkkaamattomuuteen tuotti kokonaisefektikoon 0,66 (95 % luottamusväli 0,40–0,92, p < 0,001).
  • Vastaavasti aikuisaineistoissa (3 tutkimusta) laskettu efektikoko oli 0,91 (95 % luottamusväli 0,42–1,41, p < 0,001), ja erikseen lasten ja nuorten (6 tutkimusta) aineistoista laskettu efektikoko oli 0,66 (95 % luottamusväli 0,30–1,02, p < 0,001).
  • 9 tutkimuksen meta-analyysi (N = 127 tutkittavaa) mindfulnessin vaikutuksesta yliaktiivisuus-impulsiivisuusoireisiin tuotti kokonaisefektikoon 0,53 (95 % luottamusväli 0,32−0,74, p < 0,001).
  • Erikseen aikuisaineistoissa (kolme tutkimusta) laskettu efektikoko oli 0,67 (95 % luottamusväli 0,26–1,09, p < 0,01), kun taas lasten ja nuorten (viisi tutkimusta) aineistossa efektikoko oli 0,47 (95 % luottamusväli 0,11–0,82, p < 0,05).
  • Mainitut efektikoot (kohtalaisia – suuria) viittaavat kliinisesti merkittävään ADHD-oireiden lievittymiseen mindfulness-intervention myötä. Kirjoittajat eivät kuitenkaan raportoineet selkeästi, oliko efektikokojen laskemisessa hyödynnetty verrokkiryhmiä vai perustuivatko ne ainoastaan interventioryhmän sisäisiin muutoksiin. Tämä heikentää meta-analyysin tuottaman näytön laatua.

Lapset ja nuoret

Aikuiset

Kirjallisuutta

 1. Cairncross M, Miller CJ. The Effectiveness of Mindfulness-Based Therapies for ADHD: A Meta-Analytic Review. J Atten Disord 2016 «PMID: 26838555»PubMed
 2. Carboni JA, Roach AT, Fredrick LD. Impact of mindfulness training on the behavior of elementary students with attention-deficit/hyperactive disorder. Res Hum Dev 2013;10:234-51
 3. Haydicky J, Shecter C, Wiener J, Ducharme JM. Evaluation of MBCT for Adolescents with ADHD and Their Parents: Impact on Individual and Family Functioning. Child Fam Stud 2015;24:76-94
 4. van der Oord S, Bögels SM, Peijnenburg D. The Effectiveness of Mindfulness Training for Children with ADHD and Mindful Parenting for their Parents. J Child Fam Stud 2012;21:139-147 «PMID: 22347788»PubMed
 5. van de Weijer-Bergsma E, Formsma AR, de Bruin EI ym. The Effectiveness of Mindfulness Training on Behavioral Problems and Attentional Functioning in Adolescents with ADHD. J Child Fam Stud 2012;21:775-787 «PMID: 22993482»PubMed
 6. Rynczak D. Effectiveness of Mindfulness in Reducing Impulsivity in Youth with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. US: ProQuest Information & Learning 2013
 7. Sidhu P. The efficacy of mindfulness meditation in increasing the attention span in children with ADHD. US: ProQuest Information & Learning 2015
 8. Meppelink R, de Bruin EI, Bögels SM. Meditation or Medication? Mindfulness training versus medication in the treatment of childhood ADHD: a randomized controlled trial. BMC Psychiatry 2016;16:267 «PMID: 27460004»PubMed
 9. Hepark S, Janssen L, de Vries A ym. The Efficacy of Adapted MBCT on Core Symptoms and Executive Functioning in Adults With ADHD: A Preliminary Randomized Controlled Trial. J Atten Disord 2015 «PMID: 26588940»PubMed
 10. Bueno VF, Kozasa EH, da Silva MA ym. Mindfulness Meditation Improves Mood, Quality of Life, and Attention in Adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Biomed Res Int 2015;2015:962857 «PMID: 26137496»PubMed
 11. Edel MA, Hölter T, Wassink K ym. A Comparison of Mindfulness-Based Group Training and Skills Group Training in Adults With ADHD: An Open Study. J Atten Disord 2014 «PMID: 25300813»PubMed
 12. Mitchell JT, McIntyre EM, English JS ym. A Pilot Trial of Mindfulness Meditation Training for ADHD in Adulthood: Impact on Core Symptoms, Executive Functioning, and Emotion Dysregulation. J Atten Disord 2013 «PMID: 24305060»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko