Tulosta

Neuropsykologinen tutkimus ja ADHD

Lisätietoa aiheesta
8.2.2017
Maarit Virta ja Vesa Närhi

Kirjallisuutta

  1. Poutiainen E. Neuropsykologinen tutkimus – mitä, miksi, milloin? Suom Lääkäril 2007;32:2769-70
  2. Semrud-Clikeman M, Teeter Ellison PA. Child Neuropsychology. Assessment and Interventions for Neurodevelopmental Disorders. 2. painos, 2007. Springer
  3. Saunamäki T, Jehkonen M. Neuropsykologinen tutkimus. Kirjassa: Jehkonen M, Saunamäki T, Paavola L, Vilkki J. Kliininen neuropsykologia. 2015. Duodecim: Helsinki
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko