Tulosta

ADHD ja parisuhde

Lisätietoa aiheesta
11.4.2017
Sami Leppämäki

Väestö- ja seurantatutkimuksissa ADHD on yhdistynyt n. 1,5–2-kertaiseen avioeron riskiin «Kessler RC, Adler L, Barkley R ym. The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. Am J Psychiatry 2006;163:716-23 »1, «Klein RG, Mannuzza S, Olazagasti MA ym. Clinical and functional outcome of childhood attention-deficit/hyperactivity disorder 33 years later. Arch Gen Psychiatry 2012;69:1295-303 »2, «de Zwaan M, Gruss B, Müller A ym. The estimated prevalence and correlates of adult ADHD in a German community sample. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2012;262:79-86 »3. ADHD:n liittyvistä oireista erityisesti tunnesäätelyn vaikeudet lisäävät avioeron todennäköisyyttä, jopa kaksinkertaiseksi verrattuna niihin henkilöihin, joilla on ADHD, mutta ei vakavaa tunnesäätelyn vaikeutta «Surman CB, Biederman J, Spencer T ym. Understanding deficient emotional self-regulation in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a controlled study. Atten Defic Hyperact Disord 2013;5:»4.

ADHD-oireiset puolisot arvioivat parisuhteen toimintakyvyn kaikilla osa-alueilla selvästi heikommaksi kuin verrokit. Samassa tutkimuksessa parisuhteen toisen osapuolen arvio parisuhteen toimintakyvystä ei kuitenkaan pääsääntöisesti eronnut verrokkiparien näkemyksistä, vain tyytyväisyys parisuhteeseen oli hieman heikompi «Eakin L, Minde K, Hechtman L ym. The marital and family functioning of adults with ADHD and their spouses. J Atten Disord 2004;8:1-10 »5.

Lapsuudenaikainen ADHD yhdistyi nuorilla naisilla 4–5-kertaiseen riskiin joutua parisuhdeväkivallan uhriksi, ja niillä naisilla, joilla ADHD:n kriteerit täyttyivät edelleen aikuisiällä, riski oli vielä suurempi «Guendelman MD, Ahmad S, Meza JI ym. Childhood Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predicts Intimate Partner Victimization in Young Women. J Abnorm Child Psychol 2016;44:155-66 »6. Miehillä lapsuudessa todettu ADHD, erityisesti yhdessä käytöshäiriön kanssa, lisäsi parisuhdeväkivallan riskiä, ja aikuisiän ADHD voimisti tätä yhteyttä «Wymbs B, Molina B, Pelham W ym. Risk of intimate partner violence among young adult males with childhood ADHD. J Atten Disord 2012;16:373-83 »7.

Lapsen ADHD lisää puolisoiden välisiä ristiriitoja ja suurentaa avioeron riskiä. Tämä yhteys näyttäisi olevan riippumaton geneettisistä tekijöistä, esimerkiksi vanhempien ADHD:sta «Schermerhorn AC, D'Onofrio BM, Slutske WS ym. Offspring ADHD as a risk factor for parental marital problems: controls for genetic and environmental confounds. Twin Res Hum Genet 2012;15:700-13 »8. Jos perheenjäsenistä yhdelläkin on ADHD, on syytä muistuttaa myös parisuhteesta huolehtimisen ja tarvittaessa tuen hakemisen tärkeydestä.

Kirjallisuutta

  1. Kessler RC, Adler L, Barkley R ym. The prevalence and correlates of adult ADHD in the United States: results from the National Comorbidity Survey Replication. Am J Psychiatry 2006;163:716-23 «PMID: 16585449»PubMed
  2. Klein RG, Mannuzza S, Olazagasti MA ym. Clinical and functional outcome of childhood attention-deficit/hyperactivity disorder 33 years later. Arch Gen Psychiatry 2012;69:1295-303 «PMID: 23070149»PubMed
  3. de Zwaan M, Gruss B, Müller A ym. The estimated prevalence and correlates of adult ADHD in a German community sample. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2012;262:79-86 «PMID: 21499942»PubMed
  4. Surman CB, Biederman J, Spencer T ym. Understanding deficient emotional self-regulation in adults with attention deficit hyperactivity disorder: a controlled study. Atten Defic Hyperact Disord 2013;5:273-81 «PMID: 23413201»PubMed
  5. Eakin L, Minde K, Hechtman L ym. The marital and family functioning of adults with ADHD and their spouses. J Atten Disord 2004;8:1-10 «PMID: 15669597»PubMed
  6. Guendelman MD, Ahmad S, Meza JI ym. Childhood Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Predicts Intimate Partner Victimization in Young Women. J Abnorm Child Psychol 2016;44:155-66 «PMID: 25663589»PubMed
  7. Wymbs B, Molina B, Pelham W ym. Risk of intimate partner violence among young adult males with childhood ADHD. J Atten Disord 2012;16:373-83 «PMID: 22044962»PubMed
  8. Schermerhorn AC, D'Onofrio BM, Slutske WS ym. Offspring ADHD as a risk factor for parental marital problems: controls for genetic and environmental confounds. Twin Res Hum Genet 2012;15:700-13 «PMID: 22958575»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko