Tulosta

Suhteellisen iän yhteys ADHD-diagnoosiin

Lisätietoa aiheesta
11.4.2017
Arja Voutilainen ja Leena Pihlakoski

Kirjallisuutta

  1. Elder TE. The importance of relative standards in ADHD diagnoses: evidence based on exact birth dates. J Health Econ 2010;29:641-56 «PMID: 20638739»PubMed
  2. Evans WN, Morrill MS, Parente ST. Measuring inappropriate medical diagnosis and treatment in survey data: The case of ADHD among school-age children. J Health Econ 2010;29:657-73 «PMID: 20739076»PubMed
  3. Morrow RL, Garland EJ, Wright JM ym. Influence of relative age on diagnosis and treatment of attention-deficit/hyperactivity disorder in children. CMAJ 2012;184:755-62 «PMID: 22392937»PubMed
  4. Chen MH, Lan WH, Bai YM ym. Influence of Relative Age on Diagnosis and Treatment of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder in Taiwanese Children. J Pediatr 2016;172:162-167.e1 «PMID: 26973148»PubMed
  5. Halldner L, Tillander A, Lundholm C ym. Relative immaturity and ADHD: findings from nationwide registers, parent- and self-reports. J Child Psychol Psychiatry 2014;55:897-904 «PMID: 24673585»PubMed
  6. Pottegård A, Hallas J, Hernández-Díaz ym. Children's relative age in class and use of medication for ADHD: a Danish Nationwide Study. J Child Psychol Psychiatry 2014;55:1244-50 «PMID: 24813478»PubMed
  7. Koljonen R. Suhteellisen iän vaikutus ADHD-diagnoosien esiintymiseen erikoissairaanhoidon potilailla. Pro gradu -tutkielma 2014. Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto
  8. Merten EC, Cwik JC, Margraf J ym. Overdiagnosis of mental disorders in children and adolescents (in developed countries). Child Adolesc Psychiatry Ment Health 2017;11:5 «PMID: 28105068»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko