Tulosta

Hoitoon sitoutuminen ja statiinihoito

Lisätietoa aiheesta
18.12.2017
Timo Strandberg

Yleistä

Taulukko 1. Miten potilaat ottavat lääkkeitään?
1/6 ottaa suunnilleen niin kuin tarkoitus
1/6 ottaa melkein kaikki, joskin ajoitus jonkin verran epäsäännöllistä
1/6 jättää ajoittain päivän välistä ja muutenkin pientä epäsäännöllisyyttä
1/6 pitää lääkelomaa 3–4 kertaa vuodessa ja jättää ajoittain päivän välistä
1/6 pitää lääkelomaa kuukausittain ja jättää usein päivän välistä
1/6 ottaa lääkettä miten sattuu, mutta ei tunnusta sitä

Syitä sitoutumattomuuteen

 • Hoitoon sitoutuminen on monimutkaista inhimillistä toimintaa, ja niinpä sen syytkin ovat moninaiset. Mukana vaikuttamassa ovat potilaan ja lääkärin lisäksi myös hoitojärjestelmä, tiedotusvälineet ja nykyisin vahvasti myös sosiaalinen media. Erään tutkimuksen mukaan tyypillisiä potilaiden ilmoittamia syitä olivat unohtaminen (30 %), muut intressit (16 %), vakaa päätös (11 %), informaatio puute (9 %) ja "tunneseikat" (7 %). 27 % ei ilmoittanut erityistä syytä «Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005;353:487-97 »1.

Sitoutumisen kohentaminen

Taulukko 2. Keinoja parempaan hoitoon sitoutumiseen
Tunnista hoitoon sitoutumattomuus:
 • vihjeitä huonosta sitoutumisesta kuten vastaanottokäyntien ja reseptien uusimisen laiminlyönti, huono hoitovaste
 • kysy hoidon käytöstä – syyllistämättä
Painota hoidon ja siihen sitoutumisen hyötyjä – vahvista plasebovaikutusta
Suhteuta mahdolliset haittavaikutukset hoidon hyötyihin – älä vahvista nosebovaikutusta
Selvitä neutraalisti potilaan tunteet, asenteet ja pelot (myös netistä hankitut) hoitoa ja siihen sitoutumista kohtaan – älä moralisoi tai pelottele
Potilaat yleensä pelkäävät enemmän hoidon haittavaikutuksia kuin hoidon hyödyn menettämistä
Anna yksinkertaiset ja selkeät ohjeet ja yksinkertaista hoitoa niin paljon kuin mahdollista. Tässä yhdistelmävalmisteet ("monipilleri") voivat olla avuksi.
Kannusta käyttämään dosettia ja muita apuvälineitä
Kuuntele potilasta, tue ja räätälöi hoitoa hänen toiveittensa ja tilanteensa mukaisesti.
 • tiivistä seurantaa tarvittaessa
 • tunnista kognitiiviset ongelmat
Käytä hyväksi perhettä, muuta tukiverkkoa ja kokemusasiantuntijaa
Vahvista toivottua käytöstä
Harkitse hoitoja, jotka kompensoivat sitoutumisen puutteita, kuten:
 • lääkkeitä, joilla on pitkä puoliintumisaika
 • depot-valmisteet
 • transdermaaliset valmisteet

Hoitoon sitoutumisen hyödyt statiinihoidossa

Kirjallisuutta

 1. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to medication. N Engl J Med 2005;353:487-97 «PMID: 16079372»PubMed
 2. Pitkälä K, Savikko N. Potilaan sitoutuminen hoitoon. Duodecim 2007;123:501-2
 3. Oksanen J. [Supporting adherence to drug therapy in psychiatry]. Duodecim 2015;131:1437-42 «PMID: 26485936»PubMed
 4. De Vera MA, Bhole V, Burns LC ym. Impact of statin adherence on cardiovascular disease and mortality outcomes: a systematic review. Br J Clin Pharmacol 2014;78:684-98 «PMID: 25364801»PubMed
 5. Nieuwlaat R, Wilczynski N, Navarro T ym. Interventions for enhancing medication adherence. Cochrane Database Syst Rev 2014;:CD000011 «PMID: 25412402»PubMed
 6. Rash JA, Campbell DJ, Tonelli M ym. A systematic review of interventions to improve adherence to statin medication: What do we know about what works? Prev Med 2016;90:155-69 «PMID: 27413005»PubMed
 7. Mikhailidis DP, Katsiki N, Athyros VG. Adherence to statin treatment: an important issue in clinical practice. Curr Med Res Opin 2016;:1-2 «PMID: 27357858»PubMed
 8. Rannanheimo PK, Tiittanen P, Hartikainen J ym. Impact of Statin Adherence on Cardiovascular Morbidity and All-Cause Mortality in the Primary Prevention of Cardiovascular Disease: A Population-Based Cohort Study in Finland. Value Health 2015;18:896-905 «PMID: 26409618»PubMed
 9. Wei L, Fahey T, MacDonald TM. Adherence to statin or aspirin or both in patients with established cardiovascular disease: exploring healthy behaviour vs. drug effects and 10-year follow-up of outcome. Br J Clin Pharmacol 2008;66:110-6 «PMID: 18492127»PubMed
 10. Bramlage P, Sims H, Minguet J ym. The polypill: An effective approach to increasing adherence and reducing cardiovascular event risk. Eur J Prev Cardiol 2017;24:297-310 «PMID: 27798363»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Dyslipidemiat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko