Tulosta

Aivovamman tunnistaminen ja ensivaiheen diagnostiikka (video)

Lisätietoa aiheesta
5.3.2018

Video perustuu 29.12.2017 päivitettyyn Aivovammat Käypä hoito -suositukseen.

Esiintyjät:

Raija Sipilä, LT, toimituspäällikkö, Käypä hoito

Teemu Luoto, Aivovammat Käypä hoito -työryhmän pj, LT, dosentti, TAYS

Tuotanto:

Uutispalvelu Duodecim

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko