Tulosta

Itsemurhien ehkäisy ja itsemurhaa yrittäneen henkilön hoito, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
6.6.2018

Alkuperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 9.10.2017
  • Suositustyö aloitettu: 6.6.2018

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko