Tulosta

Monisairas potilas, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot

Lisätietoa aiheesta
3.4.2018

Alkeperäinen suositus

  • Duodecimin verkostovaliokunnan päätös aiheen hyväksymisestä: 13.3.2018
  • Suositustyö aloitetaan syksyllä 2018

Käypä hoito -suositus valmistuu noin kahden vuoden kuluttua työn aloittamisesta.

Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko