Hoitosuositustyöryhmien käsikirja

Käsikirja on tarkoitettu Käypä hoito -suositusten sekä Lääkärin tietokantojen ja EBMG:n hoitosuositusten laatijoille. Käsikirjan osassa II kuvataan tutkimustiedon kriittisen arvioinnin menetelmät. Sitä käytetään myös materiaalina Tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssilla.

 

Hoitosuositustyöryhmien käsikirja
Honkanen M, Jousimaa J, Komulainen J, Kunnamo I, Sipilä R (toim.)
2016

 

Käypä hoito -suosituksen laatimisen prosessikuvaus ja sen osaprosessit
Käypä hoito -toimitus
2012, tarkastettu 7/2017Päivitetty 11.07.2017