Käypä hoito -toimituksen lisätiedot

 

JORMA KOMULAINEN

 • LT, dosentti, lastentautien ja lastenendokrinologian erikoislääkäri
 • Päätoimi: Käypä hoito -suositusten päätoimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Sivutoimet: Konsultoiva lastenendokrinologi, Etelä-Karjalan keskussairaala
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Guidelines International Network Nordic ohjausryhmän jäsen
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Kelan sosiaalilääketieteellisen neuvottelukunnan jäsen; Fimean HTA neuvottelukunnan jäsen (2013-2016); Fimean lääkeinformaatioverkoston ohjausryhmän jäsen; STM:n palveluvalikoimaneuvoston vakituinen asiantuntija; STM:n valtakunnallinen hoidon saatavuuden ja yhtenäisten hoidon perusteiden työryhmän jäsen; STM:n palvelutuotannon kehittämisryhmän pysyvä asiantuntija
 • Muut sidonnaisuudet: Kustannus Oy Duodecimin EBMeDS-toimituksen jäsen

RAIJA SIPILÄ

 • LT, terveydenhuollon erikoislääkäri
 • Päätoimi: Toimituspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Sivutoimet: Terveystalo, yleislääkäri
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n hallituksen varajäsen 2010–2017 ja edustaja EQuiP:ssä (The European Society for Quality in Family Practice) 2010–2015.
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Terveydenhuollon menetelmien arviointi -neuvottelukunnan varajäsen 2011–2016, Sosiaali- ja terveysministeriön rationaalisen lääkehoidon toimeenpano -ohjelma 2015–2017.
 • Muut sidonnaisuudet: Lääkärin tietokannat, neuvottelukunnan jäsen 2009–. Käypä hoito -toimituksen edustaja, Lääketeollisuus ry:n rahoittaman tutkimushankkeen ohjausryhmässä 2013–

MARI HONKANEN

 • Kehittämishankkeet
 • Tekninen toimitus
 • Verkostovaliokunnan kokousten sihteeri

TIINA LAMBERG

 • Käypä hoito -suosituksiin liittyvät tiedonhaut
 • Suositusten indeksointi (päivitetyt suositukset)

NIINA AHO

 • Kokousjärjestelyt
 • Laskujen tarkistukset
 • Lupa- ja uudelleenjulkaisuasiat

MINNA HAUKIO

 • Käypä hoito -suositusten tekninen toimitus, päivitykset
 • Aikakauskirja Duodecimin ja Käypä hoito -toimituksen yhteistyö

MARJO LEPISTÖ

 • Lausuntokierrokset
 • Käypä hoito NYT -uutiskirje

TIINA TALA

 • Käypä hoito -suositusten käyttöönottoa tukevien materiaalien laatimisen koordinointi
 • Luentomateriaalien laatiminen ja päivitys, videoiden suunnittelu ja koordinointi
 • Implementointisuunnitelmien laatiminen
 • Kuvien muokkaus

KIRSI TARNANEN

 • Potilasversioiden kirjoittaminen ja koordinointi
 • Käypä hoito -suositusten tekninen toimitus, uudet suositukset
 • Kielentarkastus

KARIN TORP

 • Päävastuu työryhmiä koskevissa asioissa
 • Sidonnaisuusilmoitukset
 • Suositusten kustannussopimukset
 • Käypä hoito -apurahat työryhmille
 • Käypä hoito -toimituksen asiat
 • Päätoimittajan sihteeri

 

Käypä hoito -toimittajat

KATRIINA KUKKONEN-HARJULA

 • LKT, dosentti (liikuntalääketiede), liikuntalääketieteen ja terveydenhuollon erikoislääkäri
 • Päätoimi: Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri), kuntoutus, Lappeenranta
 • Sivutoimet: Lääkäritutkija / kuntoutus, Käypä hoito -toimittaja
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: -
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: -
 • Muut sidonnaisuudet: Luentopalkkio (MSD Finland)

TANJA LAUKKALA

 • LT, psykiatrian erikoislääkäri
 • Päätoimi: Asiantuntijalääkäri, Kela
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja; Yksityislääkäri, Mehiläinen Kielotie
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: -
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Muut sidonnaisuudet: -

ANTTI MALMIVAARA

 • LKT, dosentti (fysiatria), fysiatrian erikoislääkäri
 • Päätoimi: ylilääkäri, Finohta
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja; Tutkimusasiantuntija, Sairaala Orton
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: TEO:n pysyvä asiantuntija; Jäsen, Editorial Board, Scandinavian Journal of Work and Environmental Health; Jäsen, Editorial Board, Cochrane Back Reviev Group; Puheenjohtaja, Suomalainen Selkätutkimusseura
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Aivovauriot Konsensuskokouksen suunnitteluryhmä; Vaikeavammaisten kuntoutushankkeen ohjausryhmän jäsen
 • Muut sidonnaisuudet: -

VILLE MATTILA

 • Päätoimi: vs. ortopedian ja traumatologian professori, ylilääkäri, Tampereen yliopistollinen sairaala; ortopedi, visiting professor, Karoliininen sairaala, Tukholma
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: -
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: -
 • Muut sidonnaisuudet: -

TUULA MEINANDER

 • Päätoimi: LL, BSc, sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri, terveydenhuoltoon erikoistuva lääkäri, Tays Sydänsairaala
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Tohtorikoulutettava, Tampereen yliopisto, Oikeuslääketiede; Yksityislääkäri, Tays Sydänsairaala, Sydänääni-lehden toimittaja ja nettitoimittaja, Suomen Kardiologinen Seura
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Luottamusvaltuutettu, Tays Sydänsairaala 2018-, Luottamusmies Pshp/Tays 2014–2015, Suomen Lääkäriliiton Tampereen Edunvalvontavaliokunnan jäsen 2013–2014
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Guidelines International Network Nordic -työryhmän jäsen
 • Muut sidonnaisuudet:-

EERO MERVAALA

 • LT, professori
 • Päätoimi: Professori, Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, farmakologian osasto
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja; Lääketieteellinen asiantuntija (farmakologia), Yhtyneet Medix-laboratoriot
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: varajäsen, HUS hallitus; puheenjohtaja, Lääketutkimussäätiö; jäsen, Suomen Verenpaineyhdistyksen hallitus, jäsen, Suomen Farmakologiyhdistyksen hallitus; jäsen, Lääketietoverkosto, FIMEA
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: -
 • Muut sidonnaisuudet: -

ILONA MIKKOLA

 • LT, yleislääketieteen erikoislääkäri
 • Päätoimi: Terveyskeskuslääkäri, Rovaniemen kaupunki
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim; Laatukouluttaja, Conmedic Oy
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: -
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: -
 • Muut sidonnaisuudet: -

MARJA PÖLLÄNEN

 • HLT, dosentti (parodontologia), kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri
 • Päätoimi: Yksityishammaslääkäri Turku
 • Sivutoimet: Käypä hoito -toimittaja, yliopisto-opettaja (osa-aikainen) Turun yliopisto
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: Hammaslääkäriseura Apollonian hallituksen jäsen 2010–2015, Meritalon Hammaslääkärit Oy hallituksen pj 2016–
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: -
 • Muut sidonnaisuudet: Luentopalkkio (Hammaslääkäriseura Apollonia, Novo Nordisk, Denstal, Lääkäriliitto, Turun hammaslääkäriseura, YTHS, MSD)

ARJA TUUNAINEN

 • LT, dosentti, kliinisen neurofysiologian ja psykiatrian erikoislääkäri
 • Päätoimi: Käypä hoito -suositusten toimittaja, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim
 • Sivutoimet: yksityislääkäri
 • Luottamustoimet terveydenhuollon alalla: -
 • Toiminta terveydenhuollon ohjaukseen pyrkivissä hankkeissa: -
 • Muut sidonnaisuudet: -


Päivitetty 10.12.2018