Tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssi

Tutkimustiedon kriittisen arvioinnin kurssi on kaksipäiväinen ja se pidetään kerran vuodessa. Kurssi on Käypä hoito -työryhmien jäsenille maksuton. Kurssi perustuu ongelmalähtöiseen oppimiseen ja pienryhmätyöskentelyyn.

Kohderyhmät

  • Kliinistä tutkimusta tekevät ja ohjaavat lääkärit ja ohjattava-ohjaaja parit.
  • Hoitosuosituksia laativat ja arvioivat terveydenhuollon ammattilaiset.
  • Väitöskirjatyötään tekevät lääketieteen ja terveydenhuollon tutkijat
  • Näyttöön perustuvasta lääketieteestä kiinnostuneet terveydenhuollon ammattilaiset ja opiskelijat

Tavoitteet

Kurssin keskeisiä tavoitteita ovat:

  • Syventää tietämystä näyttöön perustuvasta lääketieteestä.
  • Kehittää valmiuksia tutkimustiedon luotettavuuden, sovellettavuuden ja merkityksen arvioinnissa ja soveltamisessa käytännön työssä mukaan lukien potilastyö, menetelmien arviointi, hoitosuositusten laatiminen, tutkimustyön suunnittelu sekä terveydenhuollon päätöksenteko.

Tavoitteena on myös, että kurssilaiset oppivat etsimään jokaisesta aiheesta vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Ovatko tutkimustulokset luotettavia?
  • Mitä tulokset merkitsevät?
  • Onko tuloksista hyötyä käytännön päätöksenteolle?


Päivitetty 06.03.2017