Kutsutapahtuma: Käypä hoito -suositusten potilasversioiden työpaja potilasjärjestöille


Aika: Torstai 26.11.2015 klo 13.00–16.00
Järjestäjä: Käypä hoito / Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Työpaja on osallistujille maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.
Paikkoja on rajoitetusti: mukaan mahtuu 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta (2 hlöä/järjestö).

Ohjelma ja tavoite:
Ohjelma sisältää työpajatyöskentelyä. Pajan aikana pohdimme:

  1. Millainen on toimiva potilasmateriaali?
  2. Miten Käypä hoito -suositusten potilasversioita voisi kehittää potilaslähtöisemmiksi?
  3. Millaisia toimivia yhteistyömuotoja löytäisimme potilasjärjestöjen ja Käyvän hoidon välille?

Käyvän hoidon potilasversiot tiivistävät hoitosuositusten keskeisen sisällön yleiskielellä potilaan näkökulmasta.

Osana Duodecimin ja Kelan Kuntoutussuositusten implementointi -hanketta pyrkimyksenämme on kehittää potilasversioita, jotta ne palvelisivat entistä paremmin potilaita ja heidän lähiomaisiaan.

Järjestimme kesäkuussa potilasjärjestöille ja potilasversioiden käyttäjille kyselyn Käypä hoito -suositusten potilasversioiden kehittämisestä. Tulokset tullaan julkaisemaan Käypähoito.fi-sivustolla syyskuun loppuun mennessä.

Kyselyn ja tämän työpajatyöskentelyn tuloksia hyödynnetään potilasversioidemme kehittämisessä.

Raportti potilasversioiden kehittämisestä (julkaistu 8.12.2015) >>

                             

 Päivitetty 01.02.2018