Palaa sivulle

Ensimmäiset Vältä viisaasti -suositukset julkaistu

Ensimmäiset Vältä viisaasti -suositukset julkaistu

Terveydenhuollon vaikuttavuutta, tuottavuutta ja turvallisuutta voidaan parantaa luopumalla systemaattisesti näyttöön perustumattomista vanhentuneista käytännöistä.

Vaikuttamattomista menetelmistä luopumista voidaan ohjata muun muassa kansallisten hoitosuositusten avulla.

Englannin NICE (National Institute for Health and Care Excellence) on julkaissut omia do-not-do -suosituksiaan vuodesta 2003 alkaen. Yhdysvaltalainen ABIM-säätiö (Advancing Medical Professionalism) on perustanut "Choosing Wisely" -kampanjan, jonka puitteissa useat erikoislääkäriyhdistykset ovat koonneet listoja tutkimus-  ja hoitopäätöksistä, jotka eivät ole perusteltuja.

Duodecimin Käypä hoito -yksikössä on nyt laadittu malli sille, kuinka vastaavia suosituksia voidaan tehdä Suomessa. Kehittämistyön yhteydessä on laadittu kahdeksan Vältä viisaasti -suositusta, jotka on koostettu viidestä hankkeeseen sopivasta Käypä hoito -suosituksesta.

Vältä viisaasti -suosituksille on asetettu useita kriteerejä, joista tärkeimpiä ovat:

  • Aiheen tulee olla riittävän tärkeä potilaan tai terveydenhuoltojärjestelmän kannalta.
  • Suositus perustuu kriittisesti arvioituun tutkimuskirjallisuuteen.
  • Suosituksen laatijalla ja hyväksyjällä ei ole merkittäviä taloudellisia sidonnaisuuksia aiheeseen.
  • Aiheesta tulee olla mahdollista antaa kansainvälisten (GRADE) kriteerien mukainen vahva suositus.
  • On todennäköistä, että antamalla suositus voidaan vaikuttaa hoitokäytäntöihin.

Tutustu julkaistuihin Vältä viisasti -suosituksiin >>