Palaa sivulle

MOT huolissaan Depression Käypä hoito -suosituksesta

MOT huolissaan Depression Käypä hoito -suosituksesta

Jorma Komulainen
Käypä hoito -suositusten päätoimittaja

YLE:n MOT ohjelma "Masentavat lääkkeet" maanantaina 26.5. nosti esiin kaksi tärkeää ongelmaa: lääketeollisuuden tekemien tutkimusten valikoiva julkaiseminen ja lääkäreiden saaman lääkeinformaation lähde ja laatu.

Kaikki lääkehoitoihin liittyvä tutkimus olisi julkaistava. Tästä onkin tehty kansainvälinen aloite (www.alltrials.net). Hoitosuositusten laatijoiden järjestö Guidelines International Network, jonka yksi perustajajäsen Duodecim on, on päättänyt liittyä aloitteen tukijoihin. Erityisen tärkeää tavoite kaikkien tutkimusten julkaisemisesta on meille hoitosuositusten laatijoille, jotka olemme riippuvaisia siitä, mitä on julkaistu.

Lääkeinformaatiota ei saa jättää pelkästään lääketeollisuudelle, kuten MOT:n esimerkki osoittaa. Tämä on yksi tärkeä syy laatia kansallisia hoitosuosituksia. Käypä hoito -suosituksissa tuodaan esille linjauksia useimmille ihmisille hyvistä hoitopäätöksistä. Niiden soveltuvuus yksilön hoidosta päätettäessä on aina potilaan ja lääkärin yhteisesti harkittava.

MOT nosti esiin mahdolliset masennuslääkkeiden pitkäaikaishaitat. Tieto pitkäaikaishyödyistä ja erityisesti haitoista on puutteellista. Hoitopäätöksiä on kuitenkin tehtävä puutteellisenkin tiedon pohjalta. Depression Käypä hoito -suositus on paraikaa päivitettävänä, ja työryhmä tekee parhaansa ottaakseen huomioon kaiken käytettävissä olevan tutkimustiedon.

Depression Käypä hoito -suositus nostaa esille erilaisten psykoterapiamuotojen merkityksen lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa. Depressiohoitajien palveluja painotetaan, ja maassamme onkin hyviä esimerkkejä heidän panoksestaan hoidon onnistumisessa. Masennusta sairastavien ihmisten kannalta oleellista onkin hoitojärjestelmän kehittäminen niin, että se toimii heidän parhaakseen – olipa hoitomuoto sitten terapia, lääkehoito tai näiden yhdistelmä.