Palaa sivulle

Diabetesta sairastavien silmänpohjia tulee seurata

Diabetesta sairastavien silmänpohjia tulee seurata

Päivitetyn Käypä hoito -suosituksen mukaan säännöllinen silmänpohjien valokuvaus on edelleen tärkeää diabetesta sairastavilla henkilöillä. Diagnoosivaiheen jälkeen Tyypin 1 diabeteksessa kuvausta suositellaan kahden ja tyypin 2 diabeteksessa kolmen vuoden välein. Kuvauksia tulee tihentää, jos muutoksia silmänpohjissa havaitaan.

Vaikka vaikeita haittoja aiheuttavan diabeettisen retinopatian ilmaantuvuus onkin viimeisten vuosikymmenien kuluessa vähentynyt, silmänpohjamuutoksia kehittyy taudin kestäessä yli 20 vuotta useimmille Tyypin 1 diabetesta sairastaville ja myös useille Tyypin 2 diabetesta sairastaville. Koska silmänpohjamuutosten etenemistä näkövammaa tuottavalle asteelle voidaan oikealla ja oikein ajoitetulla hoidolla estää, on silmänpohjien säännöllinen valokuvaus tärkeä osa hyvää diabeteksen hoitoa.

Hyvä diabeteksen hoito vähentää samalla diabeettisen retinopatian riskiä. Hyvä glukoositasapaino, normaali verenpaine ja hyvä veren rasvatasapaino ehkäisevät muiden diabetekseen liittyvien haittojen ohella myös retinopatian kehittymistä. Iäkkäillä henkilöillä tavoitteiden ei kuitenkaan tule olla liian tiukkoja.

Alueellisesti on huolehdittava siitä, että silmänpohjien seulonta toteutuu laadukkaasti. Tämä pitää sisällään sen, että potilaat tarvittaessa ohjataan ja he myös pääsevät oikea-aikaisesti silmätautien erikoislääkärin hoitoon. Jos näkövamma kehittyy, asianmukaiset kuntoutuksen menetelmät auttavat selviytymään jokapäiväisessä elämässä.

Lue lisää
Diabeettinen retinopatia