Viestintä Käypä hoito -suosituksista

 

Käypä hoito -suosituksen sisältöön voi viitata ja siitä voidaan tiedottaa laajasti vasta kun suositus on julkaistu. Tämä on tärkeää siksi, että keskusteltaessa suosituksesta jokaisella keskusteluun osallistuvalla täytyy olla mahdollisuus tutustua suositukseen kokonaisuudessaan.

Valmisteilla olevista Käypä hoito -suosituksista tai niiden päivityksistä ei tiedoteta työn ollessa kesken.

 

 

 

 

 

 

 

 Päivitetty 15.06.2017