Finansiering av översättningar

Finska Läkaresällskapetin logo

Finska Läkaresällskapet (FLS) ansvarar för finansiering av översättningen av God medicinsk praxis-patientversioner i allmänhet.

 

OSF logo

Odontologiska Samfundet i Finland ansvarar för finansiering av översättningen av de odontologiska God medicinsk praxis-patientversioner.

 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård ansvarade för finansiering av översättningen av God medicinsk praxis-rekommendationen Hjärt-lungräddning (HLR) 2014.
Obs. Rekommendationen på finska uppdaterades i februari 2016 enligt de nya rekommendationer av det Europeiska Hjärtlungräddnings-rådet (ERC). ERC har i oktober 2015 publicerat nya riktlinjer för HLR på sin webb-plats www.erc.edu (på engelska).

 

Suomen Alzheimer-tutkimusseura (Finlands Alzheimer forskningsföreningen) ansvarar för finansieringen av översättningen av God medicinsk praxis-rekommendationen Minnessjukdomar.Updaterad 07.06.2018