För patienter
Patientversionerna presenterar innehållet av God medicinsk praxis-rekommendationerna som kortfattade sammanställningar och på standardspråk.Läs mer om finansieringen av översättningar.
 Sök  
Publicerad:  maj 2013
PDF
Publicerad:  mars 2014
PDF
Publicerad:  december 2018
PDF
Publicerad:  april 2013
PDF
Publicerad:  juni 2011
PDF
Publicerad:  november 2016
PDF
Publicerad:  januari 2019
PDF
Visa mer