Rekommendationer på svenska

Läs mer om finansieringen av översättningar.
 


Funktionsstörningar i käksystemet (TMD)
Publicerad:  November 2014

Minnessjukdomar
Publicerad:  Juni 2018

 


 

Avstå klokt-rekommendationer (Vältä viisaasti -suositukset)

Hälsovårdens effektivitet, produktivitet och säkerhet kan förbättras genom att systematisk avstå från att använda omoderna metoder som inte är evidensbaserade.

För att stödja det kloka beslutsfattandet av diagnostiska undersökningar och vårdbeslut, har God medicinsk praxis-redaktionen utarbetat en modell samt genomfört ett pilotprojekt för Avstå klokt-rekommendationer under hösten 2016. Arbetet med dessa rekommendationer fortsätter.

Läs mera om Avstå klokt-rekommendationerna (på finska)