Takaisin Tulosta

Laser (matalaenerginen, low-level) TMD-oireiden hoidossa

Vältä viisaasti
Marja Pöllänen ja Yrsa LeBell
30.12.2016

Laserhoitoa (matalaenerginen, low-level) ei suositella kroonisten lihas- tai nivelperäisten TMD-vaivojen hoidossa.

Laserilla saadut hoitotulokset TMD kipuun eivät poikkea lumekontrollista. VAS-muutoksen ero ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevä (7,77 mm (95 % luottamusväli -2,47–18,02)) Avausliikkeessä havaitun 4,04 mm (95 % luottamusväli 3,06–5,02 mm) eron kliininen merkitys on pieni.

 

Lähde: Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) Käypä hoito -suositus «Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD)»1
Näytönastekatsaus: Laserhoidolla (matalaenerginen, low-level) ei ilmeisesti ole tehoa kroonisten lihas- tai nivelperäisten TMD-vaivojen hoidossa «Laserhoidolla (matalaenerginen, low-level) ei ilmeisesti ole tehoa kroonisten lihas- tai nivelperäisten TMD-vaivojen hoidossa.»B
Implementoinnin esteet ja edistäjät: Suosituksen implementointia edistää laserlaitteiden korkea hinta ja estää niiden aktiivinen markkinointi.