Takaisin Tulosta

Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoito ja masennuslääke

Vältä viisaasti
Kirsi Suominen ja Tanja Laukkala
19.4.2017

Vältä aikuisten kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa masennuslääkkeen lisäämistä lääkitykseen, kun hoitona on mielialan tasaaja.

Meta-analyysin (7 tutkimusta ja n = 350 kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavaa tyypin I ja II potilasta) ja satunnaistetun kaksoissokkoutetun tutkimuksen mukaan masennuslääkkeen lisääminen mielialan tasaajaan ei lumeeseen verrattuna lisää pitkäaikaisen ylläpitohoidon tehoa. Kun päätetapahtumana on uuden episodin ehkäisy, suhteellinen riski (RR) on 0,84 (95 % luottamusväli 0,56–1,27).

 

Lähde: Kaksisuuntainen mielialahäiriö Käypä hoito -hoitosuositus «Kaksisuuntainen mielialahäiriö»1
Näytönastekatsaus: Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa masennuslääkkeistä ei ole ryhmätasolla hyötyä mielialantasaajaan yhdistettynä «Kaksisuuntaisen mielialahäiriön ylläpitohoidossa masennuslääkkeistä ei ole ryhmätasolla hyötyä mielialantasaajaan yhdistettynä.»A