Takaisin Tulosta

Pölypunkin häätäminen ei vaikuta astmapotilaan vointiin

Vältä viisaasti
Marjukka Mäkelä, Tari Haahtela ja Jorma Komulainen
30.5.2018

Pölypunkkisaneeraus astman hoitona on tarpeeton, sillä se ei vaikuta astman oireisiin eikä lääkitystarpeeseen.

Pölypunkkien vähentäminen siivoamalla, patjansuojuksilla, kemikaaleilla tai muilla keinoin ei vaikuta astmapotilaiden oireiluun tai avaavien lääkkeiden tarpeeseen. 55 satunnaistetusta tutkimuksesta (3 121 potilasta) kymmenen tarkasteli kemiallisia (esim. siivousaineet) ja 37 fysikaalisia (esim. patjansuojukset) ja 8 molempia tapoja vähentää punkkien tai niiden sisältämien allergeenien määrää. Meta-analyysissa mikään keinoista ei muuttanut aamun huippuvirtausarvoja, astmaoireiden tai tarvittavan lääkityksen määrää. Suomessa on epäselvää, onko pölypunkki lainkaan merkittävä allergeeni astmaatikoille

 

Lähde: Astma Käypä hoito -suositus «Astma»1
Näytönastekatsaus: Kemialliset ja fysikaaliset menetelmät, joilla pölypunkkiallergeenien määrää vähennetään, eivät näytä vaikuttavan astmaoireiluun. Chemical and physical methods of reducing mite allergen levels appear to lack an effect in people with asthma «Chemical and physical methods of reducing mite allergen levels appear to lack an effect in people with asthma.»B
Implementoinnin esteet: Pitkään jatkunut käytäntö.
Implementoinnin edistäjät: Melko paljon työtä vaativa interventio.