Takaisin Tulosta

Eteisvärinän syntymekanismit

Kuvatietokanta
Käypä hoito -työryhmä Eteisvärinä
11.1.2011

Eteisvärinän syntyyn ja ylläpitoon vaikuttavat monet rakenteelliset ja toiminnalliset tekijät. Eteisvärinä ruokkii itse itseään aiheuttamalla eteisten sähköisessä ja mekaanisessa toiminnassa sekä rakenteissa muutoksia, jotka altistavat rytmihäiriön synnylle ja ylläpitävät häiriötä (remodeling eli muovautuminen)

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim