Takaisin Tulosta

Diabeetikon silmänpohjien säännöllinen seuranta

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Diabeettinen retinopatia
15.12.2014
Kuva 1.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim