Takaisin Tulosta

Neurofibrillimuutosten kehittyminen Alzheimerin taudissa

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Muistisairaudet
14.12.2016
Kuva 1.

Neurofibrillimuutosten kehittyminen Alzheimerin taudissa.

Transentorinaalisessa vaiheessa muutokset rajoittuvat transentorinaaliseen kuorikerrokseen. Limbisessä vaiheessa ne leviävät entorinaaliseen kuorikerrokseen ja hippokampukseen. Neokortikaalisessa vaiheessa muutokset leviävät isoaivokuoreen.

Kirjassa: Muistisairaudet, 2. uudistettu painos. Erkinjuntti T, Remes A, Rinne J, Soininen H (toim). Kustannus Oy Duodecim 2015