Takaisin Tulosta

Utsteinin malli sairaalassa tapahtuneiden elvytysten seurantatietojen keräämiseksi

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Elvytys
3.2.2016
Kuva 1.

Elvytysten arvioimiseksi ja tarpeen mukaan toiminnan kehittämiseksi voidaan käyttää ns. Utsteinin mallin mukaista tietojen keräämistä.

Kirjallisuutta

  1. Cummins RO, Chamberlain D, Hazinski MF ym. Recommended guidelines for reviewing, reporting, and conducting research on in-hospital resuscitation: the in-hospital 'Utstein style'. A statement for healthcare professionals from the American Heart Association, the European Resuscitation Council, the Heart and Stroke Foundation of Canada, the Australian Resuscitation Council, and the Resuscitation Councils of Southern Africa. Resuscitation 1997;34:151-83 «PMID: 9141159»PubMed