Takaisin Tulosta

Näytteenotto punktoimalla

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Krooninen alaraajahaava
14.6.2007
Kuva 1.

Reprinted with permission by Lancet.