Takaisin Tulosta

Etuseinäinfarkti

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Sydäninfarktin diagnostiikka
19.12.2013
Kuva 1.

Etuseinäinfarkti, jossa todetaan suurin ST-välin nousu kytkennöissä V2–V4, johtuu lähes aina vasemman eteen laskevan sepelvaltimohaaran (LAD) tukoksesta.

Samanaikaisesti ilmenevät kytkentöjen I ja aVL ST-välin nousut ja resiprokaaliset kytkentöjen II, III ja aVF ST-välin laskut viittaavat tukokseen, joka sijaitsee ennen vasemman eteen laskevan sepelvaltimohaaran merkittävän kokoista (diagonaali-) sivuhaaraa, yleensä suonen alkuosassa. Huomattavan voimakas ST-välin nousu kytkennöissä V2–V4 sekä S-aallon häviäminen kytkennöistä V5–V6 viittaavat syvään iskemiaan.

Lähde: Heikkilä J, Kupari M ym. (toim.). Kardiologia. Kustannus Oy Duodecim, Jyväskylä, 2008 s. 449

Julkaistaan Kustannus Oy Duodecimin luvalla.