Takaisin Tulosta

Alzheimerin taudin eteneminen

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Muistisairaudet
18.8.2018
Kuva 1.

Alzheimerin taudin eteneminen.

MMSE = Mini-mental State Examination.

© Suomalainen Lääkäriseura Duodecim