Takaisin Tulosta

Sepelvaltimotaudin eri kohtausmuotojen tapausmäärät miehillä ja naisilla sairaaloiden hoitoilmoitusrekisterissä vuosina 1997–2011

Käypä hoito -kuvat
Veikko Salomaa
19.12.2013
Kuva 1.

Sairaaloiden hoitoilmoitusrekisteridiagnoosien mukaan ei-ST-nousuinfarktien (NSTEMI) määrät ovat tasaisesti lisääntyneet ja ST-nousuinfarktien (STEMI) ja epästabiili angina pectoris -kohtausten määrät vastaavasti vähentyneet sekä miehillä että naisilla vuosina 1997–2011.

© Käypä hoito -suositustyöryhmä Sydäninfarktin diagnostiikka