Takaisin Tulosta

Sydänperäiseksi epäilty rintakipu

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja
5.6.2014
Kuva 1.

Sydänperäiseksi epäilty rintakipu. © Suomalainen Lääkäriseura Duodecim