Takaisin Tulosta

Ikääntymiseen, tupakointiin ja yhdistelmäehkäisyn käyttöön liittyvä sairaalahoitoa vaativien valtimo- ja laskimotapahtumien riski naisilla

Käypä hoito -kuvat
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen asettama työryhmä
23.10.2015
Kuva 1.

Kuvaajassa on arvio vuoden aikana sairaalahoitoa vaativista tapahtumista 100 000 naista kohden.

Mukailtu lähteestä Farley TM, Meirik O, Chang CL ym. Combined oral contraceptives, smoking, and cardiovascular risk. J Epidemiol Community Health 1998;52:775-85 «PMID: 10396518»PubMed