Takaisin Tulosta

Maallikon toiminta sydänpysähdyksessä

Käypä hoito -kuvat
Käypä hoito -työryhmä Elvytys
1.2.2016
Kuva 1.

© European Resuscitation Council 2015, www.erc.edu. The translation is responsibility of Duodecim and the Finnish Resuscitation Council