Takaisin Tulosta

Ohje: miten käytän Käypä hoito -suositusten verkkoversiota?

Käyvän hoidon ohjeet
Toimitus
3.3.2016

 

Lyhyet ohjevideot Käypähoito.fi-sivuston ja suositusten käyttöön löydät tästä linkistä «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/ohjevideot»1

Haku-toiminto helpottaa tiedon löytymistä

Käypä hoito -sivuston hakuikkuna löytyy sivuston oikeasta yläkulmasta sekä etusivulta vasemmasta palstasta. Haku kohdistuu hoitosuosituksiin ja niiden potilasversioihin, näytönastekatsauksiin, lisätietoaineistoihin, kuviin ja muihin sisältöihin.

Suosituksen sisällä haku toimii pikanäppäinkomennolla Ctrl + F tai Muokkaa > Etsi tältä sivulta.

Hakusanana voidaan käyttää suosituksen nimeä, esimerkiksi astma, tai jotakin tekstissä esiintyvää termiä, esimerkiksi verenpaine. Ks. tarkemmin hakuohjeesta «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/hakuohje»2.

Suositus- ja potilasversiolistaukset

Suositukset ja potilasversiot on listattu oletusarvoisesti aakkosjärjestyksessä. Sivun vasemmasta reunasta löytyvät erikoisalat, joiden mukaan listalle voi valita haluamaansa erikoisalaan liittyvät suositukset ja potilasversiot. Listaa voi rajata myös kirjoittamalla sivulla olevaan hakukenttään alkuosan suosituksen otsikkoa (esimerkiksi diab ).

Linkitys aihepiirikohtaisiin suosituslistauksiin

Aihepiirikohtaisiin suosituslistauksiin voidaan linkittää seuraavasti:

  1. Avaa jokin suositus, esim. Astma.
  2. Klikkaa suosituksen otsikon alla olevaa aihepiiri, esim. Kuntoutus.
  3. Aihepiiristä aukeaa suositusten aihepiirikohtainen lista, josta linkin voi kopioida osoiteriviltä

Sisällysluettelo ja suosituksen välilehdet

Suositussivun vasemmassa laidassa olevan sisällysluettelon otsikot toimivat linkkeinä suosituksen eri kappaleisiin. Näin ollen sisällysluettelosta pääsee suoraan haluamaansa tekstikohtaan. Sisällysluettelo on mahdollista myös niin halutessaan piilottaa.

Suosituksen lisäksi näytönastekatsauksille, lisätietoa sisältäville artikkeleille ja kuville on omat välilehtensä. Näiltä välilehdiltä näkee kootusti kaikki suositukseen liittyvät artikkelit. Kuvat esitetään kuvagalleriana, jolloin kuvia pääsee selaamaan vasemmalle ja oikealle osoittavista nuolista. Klikkaamalla kuvan alla olevaa otsikkoa pääsee varsinaiseen kuva-artikkeliin.

Käyttöönottoon liittyvät aineistot

Suositussivun oikeaan laitaan on koottu suosituksen käyttöönottoon liittyviä aineistoja eri otsikoiden alle. Aineistojen otsikot toimivat linkkeinä.

Lisäksi oikeaan laitaan on koottu suosituksen käyttöön liittyviä aputoimintoja.

PDF-versiot

Suosituksen PDF-versioon pääsee suosituksen oikeassa reunassa sijaitsevan linkin kautta; ks. kuva «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/miten-loydan-suosituksen-pdf-version»3.

Linkit suositustekstin sisällä

Suositustekstien sisällä on linkkejä, jotka liittyvät kyseiseen suositukseen ja antavat lisätietoja aiheesta. Linkit on numeroitu juoksevalla numeroinnilla. Poikkeuksena ovat näytönastekatsaukset, joissa esiintyvät näytön astetta kuvaavat kirjaimet A–D.

Napsauttamalla linkkiä (väriruutu) se avautuu nähtäväksi ja luettavaksi. Takaisin suositusartikkeliin pääsee painamalla selaimen Edellinen-painiketta.

Linkin voi halutessaan avata myös uuteen ikkunaan tai välilehteen valitsemalla hiiren oikealla painikkeella "Avaa linkki uudessa ikkunassa" tai "Avaa linkki uudella välilehdellä". Tällöin suositus jää auki omaan ikkunaansa, ja voit jatkaa sen lukemista samasta kohdasta.

Kuva 1. Linkkien selitykset.

Näytönastekatsaukset

Käypä hoito -suosituksissa on näytön tieteellistä astetta osoittavia linkkejä, joiden tunnuksena on punaisella väripohjalla oleva kirjain (A–D). Kirjainta napsauttamalla päästään kyseisen kohdan näytön astetta kuvaavaan aineistoon.

Näytönastekatsaukset alkavat aihetta kuvaavalla otsikolla, jota seuraa näytön vahvuutta kuvaava kirjain. Sen alla on väittämä, jota seuraa lyhyt kuvaus alkuperäistutkimuksista tai systemoidusta katsauksesta.

Kirjaimien selitykset löytyvät alla olevasta taulukosta. Sama taulukko avautuu myös näytönastekatsauksessa väittämälauseen yläpuolella olevaa näytönastekoodia (esim. Näytön aste = A) napsauttamalla.

Taulukko 1. Näytön asteen luokitus.
Koodi Aste Huomautukset
Kuhunkin suosituslauseeseen liittyy lisäksi arvio tulosten kliinisestä merkittävyydestä, jonka perusteella toimintasuositus on positiivinen, negatiivinen tai suosittaa potilaskohtaista harkintaa.
A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset ovat samansuuntaisia
B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia
C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus
D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tieteelliseen tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia

Kunkin näytönastekatsauksen lopussa on lueteltu niiden artikkelien kirjallisuusviitteet, joihin kyseinen katsaus pohjautuu. Jos viitteen tiedot löytyvät myös Medlinesta, viitteen perään on lisätty suora linkki Pubmed-abstraktiin.

Laitteisto- ja ohjelmistovaatimukset

Verkkopalvelu on suunniteltu ja testattu toimivaksi yleisimmillä selainten ja käyttöjärjestelmien yhdistelmillä.

Sivusto toimii myös mobiili- ja tablettilaitteilla.