Takaisin Tulosta

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä
19.6.2018

Käypä hoito -suositus «Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Tobacco and nicotine dependency, prevention and treatment»2

Ehkäisy

Diagnostiikka ja vieroitussuunnitelma

  • Tupakoinnista tulee kysyä kaikilta potilailta, ja tieto kirjataan potilastietoihin. Erityisen tärkeää kysyminen on silloin, kun potilaan kliiniset oireet voivat johtua tupakoinnista.
  • Nikotiinin aiheuttama fyysinen riippuvuus ja tupakoinnin aiheuttama psyykkinen riippuvuus arvioidaan osana hoidon suunnittelua.
  • Fagerströmin nikotiiniriippuvuustesti ja kaksi kysymystä sisältävä versio Heaviness of Smoking Index (HSI) sopivat käytettäväksi aikuisten nikotiiniriippuvuuden arviointiin. Nuorilla voidaan käyttää Hooked On Nicotine Checklist -testiä, joka havaitsee herkemmin riippuvuuden ensimmäisten merkkien ilmaantumisen.
  • Psyykkistä riippuvuutta voidaan arvioida oireiden (esim. voimakas tupakan himo, pakonomaisuus, levottomuus, ahdistuneisuus) perusteella.
  • Yksilölliseen vieroitussuunnitelmaan kirjataan vieroituksen aikataulu, tapaamiset, suunniteltu ohjaus ja käytettävät lääkkeet. Suunnitelmassa on syytä varautua myös mahdolliseen painon nousuun esimerkiksi painonhallinnan ohjauksella «Yksilöllinen painonhallinnan ohjaus on ilmeisesti tehokasta painon nousun ehkäisemiseksi tupakasta vieroitushoidon aikana.»B ja liikuntainterventioilla «Liikuntainterventio ei näytä vähentävän painon nousua vieroituksen aikana, mutta se ilmeisesti vähentää sitä pitkällä aikavälillä.»B.
  • Tupakoinnin lopettaminen on keskeinen osa monien sairauksien hoitoa.

Hoito

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

Klas Winell (pj.)

Marja Pöllänen (Käypä hoito -toimittaja)

Pilvikki Absetz

Heikki Ekroos

Tiina Kortteisto

Terhi Kurko

Hanna Ollila

Matti Rautalahti

Annamari Rouhos