Takaisin Tulosta

Eteisvärinä

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä
9.6.2017

Käypä hoito -suositus «Eteisvärinä»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Atrial fibrillation»2

 • Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö.
 • Hoitamattomana se lisää kuolleisuutta ja sairastavuutta ja huonontaa elämänlaatua.
 • Hoito valitaan yksilöllisesti niin, että huomioidaan potilaan oireet, perussairaudet ja toiveet.
 • Ennusteen kannalta tärkeintä on oikein toteutettu antikoagulaatiohoito.

Diagnostiikka

 • Tavallisimpia oireita ovat sydämentykytys ja suorituskyvyn heikkeneminen.
  • Eteisvärinä saattaa olla myös oireeton.
 • Kliinisistä löydöksistä tyypillisin on epäsäännöllinen kammiotaajuus.
 • Eteisvärinän diagnoosi pitää varmistaa EKG-rekisteröinnillä.

Hoito

Rytminhallinta

 • Eteisvärinän hoitolinja (sykkeen- tai rytminhallinta) valitaan yksilöllisesti.
 • Sinusrytmin palauttaminen ja rytmihäiriön uusiutumisen estäminen ovat aiheellisia, jos oireet ovat sykettä hidastavasta lääkityksestä huolimatta vaikeita (EHRA-luokka 3–4).

Rytminsiirto

Estohoito

Sykkeenhallinta pysyvässä eteisvärinässä

Antikoagulaatiohoito

 • Antikoagulaatiohoidon tarve arvioidaan CHA2DS2VASc-pisteytystä käyttämällä.
  • Päätöstä antikoagulaatiohoidon aiheellisuudesta ei voi ratkaista ainoastaan sukupuolen perusteella, sillä naissukupuoli lisää tukosvaaraa vain yli 75-vuotiailla.
 • Tukosten estossa käytetään suoria antikoagulantteja tai varfariinia.
  • Pelkkää ASAa ei pidä käyttää.
 • Antikoagulantti valitaan yksilöllisesti niin, että huomioidaan lääkkeiden edut ja haitat ja potilaan toiveet.
  • Lyhytaikaisessa hoidossa (esim. kardioversion tai katetriablaation yhteydessä) suora antikoagulantti on parempi valinta kuin varfariini.
 • Pitkäaikaishoidossa hyvin toteutettua varfariinihoitoa voidaan jatkaa, mutta vaihto suoraan antikoagulanttiin on aiheellinen, jos
  • varfariini ei sovi esimerkiksi allergian takia tai
  • INR-seuranta ei onnistu.
 • Jos varfariinihoidon toteutumista kuvaava TTR (Time in Therapeutic Range) on alle 80 %, selvitetään huonon tasapainon syy ja arvioidaan, voidaanko tilanne korjata tehostamalla varfariinihoitoa tai vaihtamalla varfariini suoraan antikoagulanttiin.
 • Jos sekä tukos- että vuotovaara ovat suuret, voidaan harkita eteiskorvakkeen sulkua.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Kardiologisen Seuran asettama työryhmä

Pekka Raatikainen (pj.)

Kari Askonen

Matti Halinen

Heikki Huikuri

Juhani Koistinen

Hannu Parikka

Vesa Virtanen

Arja Tuunainen (Käypä hoito -toimittaja)