Takaisin

9–12-viikkoisen raskauden lääkkeellinen keskeytys

Näytönastekatsaukset
Oskari Heikinheimo
7.1.2013

Näytön aste: B

Myös 9–12-viikkoinen raskaus voidaan ilmeisesti keskeyttää tehokkaasti lääkkeillä, ja täydellisten keskeytymisten osuus on 88–97 %.

Kirurgista ja lääkkeellistä raskaudenkeskeytystä verrattiin skotlantilaisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Ashok PW, Kidd A, Flett GM ym. A randomized compar...»1. Tutkimukseen osallistui 368 naista, joiden raskauden kesto oli 10–13 viikkoa. Mifepristoni (200 mg) annosteltiin suun kautta 36–48 tuntia ennen vaginaalista annostelua misoprostolia (0.8 mg); misoprostoliannostelu (0.4 mg) uusittiin tarvittaessa kahdesti. Täydellisten keskeytymisten osuus lääkkeellisesti ja kirurgisesti hoidetuissa ryhmissä oli 95 % ja 98 %; ero ei ollut merkittävä. Subjektiivisia haittavaikutuksia (pahoinvointia, ripulia, alavatsakipua, väsymystä, päänsärkyä, huimausta ja kuumia aaltoja) esiintyi enemmän lääkkeellisen keskeytyksen valinneilla naisilla. Myös vuoto kesti pidempään lääkkeellisen keskeytyksen jälkeen (14 vs 11 päivää). Keskeytyksen jälkeisten komplikaatioiden (antibioottihoitoa vaativa sisäsynnytintulehdus, psyykkinen oireilu, poikkeava kipu tai vuoto) esiintymisessä ei ollut eroja ryhmien välillä. Lääkkeelliseen keskeytykseen arvotuista potilaista 70 % valitsisi saman menetelmän uudestaan, kun taas kirurgisen keskeytyksen valitsisi uudestaan 79 % siihen arvotuista potilaista.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Misoprostolin annostelureitin merkitystä tutkittiin «Hamoda H, Ashok PW, Flett GM ym. A randomised cont...»2 192 naisella, joiden raskauden kesto oli 9–13 viikkoa. Misoprostoli annosteltiin satunnaisessa järjestyksessä joko sublinguaalisesti (0.6 mg) tai vaginaalisesti (0.8 mg) 36–48 tuntia mifepristoniannostelun (200 mg) jälkeen. Misoprostolin annostelu uusittiin 0.4 mg annoksella kolmen tunnin välein korkeintaan kaksi kertaa. Raskaus keskeytyi täydellisesti 97 %:ssa molemmissa ryhmissä. Potilastyytyväisyydessä ei eri ryhmien välillä ollut eroja. Sublinguaaliseen misoprostolin annosteluun liittyi enemmän haittavaikutuksia (ripulia, vilunväristyksiä ja epämiellyttävää makua).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Ashok PW, Kidd A, Flett GM ym. A randomized comparison of medical abortion and surgical vacuum aspiration at 10-13 weeks gestation. Hum Reprod 2002;17:92-8 «PMID: 11756368»PubMed
  2. Hamoda H, Ashok PW, Flett GM ym. A randomised controlled trial of mifepristone in combination with misoprostol administered sublingually or vaginally for medical abortion up to 13 weeks of gestation. BJOG 2005;112:1102-8 «PMID: 16045525»PubMed