Takaisin

Akuuttitilanteen laboratoriokokeet skitsofreniapotilailla

Näytönastekatsaukset
Lauri Tuominen
23.1.2013

Näytön aste: C

Akuuttitilanteessa peruslaboratoriokokeiden määrittäminen on perusteltua.

657 peräkkäistä tahdostaan riippumattomaan psykiatriseen sairaalahoitoon toimitettua psykoosipotilasta sisällytettiin takautuvaan tutkimukseen «Hatta K, Takahashi T, Nakamura H ym. Laboratory fi...»1. Vertailuaineistona käytettiin 872 psykiatrista avohoitopotilasta.

Miespuolisilla akuuttipotilailla, jolla oli skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö, skitsoaffektiivinen häiriö tai harhaluuloisuushäiriö, todettiin merkitsevästi enemmän kuivumistilaan viittaavaa hyperproteinemiaa ja hyperalbuminemiaa sekä hypokalemiaa kuin kontrolliryhmän miespotilailla. Noin 10 % miespuolisista tahdostaan riippumattomaan hoitoon tulevista akuuttipotilaista katsottiin kärsivän dehydraatiosta, ja kolmasosalla oli hypokalemiaa (2,3 % kaikista jopa alle 3,0 mEq/l).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Hatta K, Takahashi T, Nakamura H ym. Laboratory fi...»1: Naispotilaiden arvoja ei esitellä julkaisussa, joten johtopäätösten ulottamisessa naispotilaisiin tulee olla varovainen.

Kirjallisuutta

  1. Hatta K, Takahashi T, Nakamura H ym. Laboratory findings in acute schizophrenia. Relevance to medical management on emergency admission. Gen Hosp Psychiatry 1999;21:220-7 «PMID: 10378116»PubMed