Takaisin

Alfasalpauksen vaikutus alavirtsatieoireisiin, virtsan virtaamaan ja jäännösvirtsan tilavuuteen

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
7.11.2018

Näytön aste: A

Alfasalpaajat vähentävät alavirtsatieoireita, parantavat virtausta sekä pienentävät jäännösvirtsan tilavuutta.

Eurooppalainen, prospektiivinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskuskaksoissokkotutkimus «Jardin A, Bensadoun H, Delauche-Cavallier MC ym. A...»1, johon satunnaistettiin 518 potilasta käyttämään joko alfutsosiinia (7,5–10 mg/vrk) tai lumetta kuuden kuukauden ajan.

Alfutsosiiniryhmässä Boyarskyn oirekyselyn pisteet vähenivät (4,0 vs 3,0, p = 0,0004) ja keskimääräinen virtsasuihkun voima parani (0,9 vs 0,6 ml/s, p < 0,05) merkittävästi enemmän kuin lumeryhmässä. Sen sijaan huippuvirtaamaan ei tullut merkittävää eroa. Alfutsosiiniryhmässä tuli virtsaumpi merkittävästi harvemmin kuin lumetta saavilla (0,4 vs. 2,6 %, p = 0,04). Alfutsosiinia saaneista myös harvempi keskeytti hoidon sen tehottomuuden vuoksi kuin lumeryhmässä: 6,8 % vs 14,6 % (p = 0,004). Haittavaikutuksina esiintyi huimausta (7,2 vs 5,2 %), päänsärkyä (6,4 vs 4,9 %) ja posturaalista hypotensiota (1,9 vs 1,2 %) hieman enemmän kuin lumeryhmässä. Haittavaikutukset johtivat hoidon lopettamiseen alfutsosiiniryhmässä 10,8 %:ssa ja lumeryhmässä 9,0 %:ssa. Tutkimus osoittaa, että alfutsosiinilla saadaan ”pitkäkestoinen” hoitovaste ja että toisaalta lumevaikutus on hyvin suuri hoidettaessa prostatahyperplasiapotilaita lääkkeellä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

ALFUS-tutkimuksessa «Roehrborn CG. Efficacy and safety of once-daily al...»4 10 mg x 1 -annostuksella alfutsosiini vähensi I-PSS oirekyselyn pisteitä (-3,6 vs. 1,6, p= 0,001) ja paransi huippuvirtaamaa (1,7 ml/s vs. 0,9 ml/s, p = 0,0004) enemmän kuin lume. Vastaavasti ALFORTI -tutkimuksessa sekä oirepisteet vähenivät ja huippuvirtaama paranivat merkittävästi enemmän kuin lumeryhmässä «van Kerrebroeck P, Jardin A, Laval KU ym. Efficacy...»5.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eurooppalainen, prospektiivinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskuskaksoissokkotutkimus, johon satunnaistettiin 205 potilasta käyttämään joko alfutsosiinia (2,5 mg x 3/vrk) tai lumetta 12 viikon ajan «Hansen JA, Gooley TA, Martin PJ ym. Bone marrow tr...»2. 27 potilasta (13 %) keskeytti tutkimuksen.

Alfutsosiiniryhmässä Madsen–Iversenin oirekyselyn pisteet vähenivät (3 tai 38 % vs. 2 tai 25 %, p < 0,01) ja huippuvirtaama parani (3,4 ml/s tai 45 % vs 1,2 ml/s tai 14 %, p < 0,00005) merkittävästi enemmän kuin lumeryhmässä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eurooppalainen, prospektiivinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskuskaksoissokkotutkimus «Buzelin JM, Roth S, Geffriaud-Ricouard C ym. Effic...»3, johon satunnaistettiin 390 potilasta suhteessa 1:1 käyttämään joko uutta hitaasti ja tasaisesti lääkeainetta luovuttavaa ns. SR-alfutsosiinivalmistetta (5 mg x 2/vrk) tai lumetta 12 viikon ajan. 47 %:lla potilaista oli myös kardiovaskulaarinen sairaus, tavallisimmin koronaari- tai verenpainetauti.

Alfutsosiiniryhmässä sekä I-PSS -oirekyselyn (-51 vs -18 %, p = 0,007) että Boyarskyn (-30 vs -16 %, p < 0,001) oirekyselyn pisteet vähenivät ja huippuvirtaama parani (+2,4 ml/s eli +29 % vs +1,1 ml/s eli +14 %, p = 0,006), mutta haittavaikutuksissa ei ollut ryhmien välillä eroa. Vaikka lääkeannosta ei titrattu, ei ensiannosvaikutusta ilmennyt. Tutkimus osoitti, että SR-alfutsosiini on tehokas lääke hoidettaessa hyvänlaatuisesta eturauhassuurentumasta johtuvia alavirtsatieoireita ja että se on turvallinen sekä normo- että hypertensiivisillä potilailla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysi «Chapple CR, Wyndaele JJ, Nordling J ym. Tamsulosin...»6 kahdesta prospektiivisesta, satunnaistetusta, lumekontrolloidusta eurooppalaisesta monikeskuskaksoissokkotutkimuksesta, joissa satunnaistettiin 382 potilasta saamaan tamsulosiinia (0,4 mg/vrk) ja 193 lumetta kolmen kuukauden ajan.

Tamsulosiiniryhmässä Boyarskyn oirekyselyn pisteet vähenivät (3,3 eli 35,1 % vs 2,4 eli 25,5 %; p = 0,002) ja virtsasuihkun huippuvirtaaman voima parani (1,6 eli 16 % vs 0,6 ml/s eli 6 %; p = 0,002) merkittävästi enemmän kuin lumeryhmässä. Merkittävästi useammalla tamsulosiinia (66 %) kuin lumetta (49 %) saaneista potilaista oirepisteet olivat vähentyneet ≥ 25 % (p < 0,001). Haittavaikutuksissa ei ollut eroa ryhmien välillä, minkä katsotaan johtuvan tamsulosiinin selektiivisestä vaikutuksesta eturauhasen alfa1A-adrenoreseptoreihin. Tamsulosiini annoksella 0,4 mg/vrk oli turvallinen ja hyvin siedetty, ja se paransi merkittävästi virtsasuihkun voimaa ja lievensi alavirtsatieoireita potilailla, joilla oli eturauhasen suurentuma hyvänlaatuinen liikakasvu.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Potilaat saivat joko alfusosiiinia 10 mg/vrk tai lumetta kaksoissokkoutetusti 2 vuoden ajan «Roehrborn CG. Alfuzosin 10 mg once daily prevents ...»7. Alfusosiini esti tehokkaasti oireiden pahentumista ja yleisesti kliinistä progressiota, mutta se ei ei vähentänyt virtsaummen riskiä verrattuna lumeryhmään. Haittavaikutuksissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «McNeill SA, Hargreave TB, Members of the Alfaur St...»8 selvitettiin alfutsosiinin tehoa potilailla, joille oli kehittynyt akuutti virtsaumpi ensimmäisen kerran. 360 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 alfutsosiinihoidolle (10 mg/vrk) tai lumelääkitykselle. Ennen kestokatetrin poistoa potilaat saivat vähintään kaksi annosta lääkettä.

Alfutsoiiniryhmässä virtsaaminen käynnistyi 61,9 ja lumeryhmässä 47,9 %:lla (p = 0,012). Pidemmän päälle alfutsosiini ei kuitenkaan pysty estämään lumetta tehokkaammin uusiutuvia virtsaretentioita ja leikkaushoitoa «McNeill SA, Hargreave TB, Roehrborn CG ym. Alfuzos...»9, mutta sen avulla saadaan lisäaikaa operatiivisen hoidon järjestämistä varten

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane -katsaus «Zeif HJ, Subramonian K. Alpha blockers prior to re...»10 tulee johtopäätökseen, että alfasalpaajan käyttö lisää todennäköisyyttä, että virtsaamien käynnistyy katetrin poiston jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Jardin A, Bensadoun H, Delauche-Cavallier MC ym. Alfuzosin for treatment of benign prostatic hypertrophy. The BPH-ALF Group. Lancet 1991;337:1457-61 «PMID: 1710750»PubMed
 2. Hansen JA, Gooley TA, Martin PJ ym. Bone marrow transplants from unrelated donors for patients with chronic myeloid leukemia. N Engl J Med 1998;338:962-8 «PMID: 9521984»PubMed
 3. Buzelin JM, Roth S, Geffriaud-Ricouard C ym. Efficacy and safety of sustained-release alfuzosin 5 mg in patients with benign prostatic hyperplasia. ALGEBI Study Group. Eur Urol 1997;31:190-8 «PMID: 9076465»PubMed
 4. Roehrborn CG. Efficacy and safety of once-daily alfuzosin in the treatment of lower urinary tract symptoms and clinical benign prostatic hyperplasia: a randomized, placebo-controlled trial. Urology 2001;58:953-9 «PMID: 11744466»PubMed
 5. van Kerrebroeck P, Jardin A, Laval KU ym. Efficacy and safety of a new prolonged release formulation of alfuzosin 10 mg once daily versus alfuzosin 2.5 mg thrice daily and placebo in patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia. ALFORTI Study Group. Eur Urol 2000;37:306-13 «PMID: 10720857»PubMed
 6. Chapple CR, Wyndaele JJ, Nordling J ym. Tamsulosin, the first prostate-selective alpha 1A-adrenoceptor antagonist. A meta-analysis of two randomized, placebo-controlled, multicentre studies in patients with benign prostatic obstruction (symptomatic BPH). European Tamsulosin Study Group. Eur Urol 1996;29:155-67 «PMID: 8647141»PubMed
 7. Roehrborn CG. Alfuzosin 10 mg once daily prevents overall clinical progression of benign prostatic hyperplasia but not acute urinary retention: results of a 2-year placebo-controlled study. BJU Int 2006;97:734-41 «PMID: 16536764»PubMed
 8. McNeill SA, Hargreave TB, Members of the Alfaur Study Group. Alfuzosin once daily facilitates return to voiding in patients in acute urinary retention. J Urol 2004;171:2316-20 «PMID: 15126812»PubMed
 9. McNeill SA, Hargreave TB, Roehrborn CG ym. Alfuzosin 10 mg once daily in the management of acute urinary retention: results of a double-blind placebo-controlled study. Urology 2005;65:83-9; discussion 89-90 «PMID: 15667868»PubMed
 10. Zeif HJ, Subramonian K. Alpha blockers prior to removal of a catheter for acute urinary retention in adult men. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD006744 «PMID: 19821385»PubMed