Takaisin

Alfasalpauksen vaikutus eturauhasen ulosvirtauskanavan ahtaumaan

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
7.11.2018

Näytön aste: B

Alfasalpaus näyttää vähentävän eturauhasen ulosvirtauskanavan ahtaumaa.

Italialainen, prospektiivinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskuskaksoissokkotutkimus «Martorana G, Giberti C, Di Silverio F ym. Effects ...»1, johon satunnaistettiin 94 potilasta käyttämään joko alfutsosiinia (2,5 mg x 3/vrk) tai lumetta 12 viikon ajan (47 kummassakin ryhmässä) neljän viikon ajan. Tämän jälkeen kaikki saivat kahdeksan viikon ajan alfutsosiinia. Vain 27 potilasta (55,3 %) kummastakin ryhmästä oli mukana protokollan mukaisesti koko tutkimuksen ajan. Painevirtaustutkimus tehtiin tutkimuksen alussa ja uudelleen sekä neljän että 12 viikon kohdalla.

Vain "per protocol" -analyysin tulokset esitetään. Neljän viikon kaksoissokkovaiheen jälkeen huippuvirtaama oli parantunut alfutsosiiniryhmässä 2,25 (29,0 %) ja lumeryhmässä 1,74 ml/s (20,4 %) (NS). Detrusorin paine huippuvirtaaman kohdalla laski alfutsosiinilla 23,5 (30,2 %) ja lumella 5,4 cmH2O (6,6 %) (p < 0,01). Samoin Boyarskyn oirekyselypisteet laskivat alfutsosiinilla merkittävästi enemmän (-2,7 vs 2,5, p < 0,01). Tutkimuksen perusteella alfutsosiini vähentää rakon ulosvirtauskanavan obstruktiota merkittävästi enemmän kuin lume.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eurooppalaisessa monikeskustutkimuksessa 193 miestä satunnaistettiin käyttämään suhteessa 2:1 joko tamsulosiinia tai lumetta 12 viikon ajan «Abrams P, Tammela TL, Hellström P ym. European pre...»4. Sekä ennen lääkityksen alkua että sen jälkeen tehtiin urodynaaminen tutkimus. Huippuvirtaama parani tamsulosiiniryhmässä 1,5 (21 %) ja lumeryhmässä 0,4 ml/s (6 %) (p = 0,020) ja detrusorin paine väheni tamsulosiinilla 10,3 cmH20 (-19 %), mutta lisääntyi lumetta saaneilla 1,2 cmH2O (2 %) (p = 0,014). Tutkimuksen perusteella tamsulosiini vähensi merkittävästi rakon ulosvirtauskanavan obstruktiota. Tämän tutkimuksen retrospektiivisessä analyysissä kuitenkaan tukoksen vähenemisen ja oireiden lievityksen välillä ei ollut selvää yhteyttä. Tämän perusteella vaikuttaakin ilmeiseltä, että alfasalpaajien oireita lievittyvä vaikutus välittyy pääasiallisesti muilla mekanismeilla kuin tukoksen vähentämisellä «Barendrecht MM, Abrams P, Schumacher H ym. Do alph...»5.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa selvitettiin alfutsosiinin tehoa potilailla, joille oli kehittynyt ensimmäisen kerran akuutti virtsaumpi «McNeill SA, Hargreave TB, Members of the Alfaur St...»2. 360 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 alfutsosiinihoidolle (10 mg/vrk) tai lumelääkitykselle. Ennen kestokatetrin poistoa potilaat saivat vähintään kaksi annosta lääkettä. Alfutsoiiniryhmässä virtsaaminen käynnistyi 61,9 ja lumeryhmässä 47,9 %:lla (p = 0,012). Kuitenkaan kolmen kuukauden jälkeen alfutsosiini ei pystynyt estämään lumetta tehokkaammin uusiutuvia virtsaretentioita ja leikkaushoitoa «McNeill SA, Hargreave TB, Roehrborn CG ym. Alfuzos...»3, mutta sen avulla saatiin lisäaikaa operatiivisen hoidon järjestämistä varten.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Cochrane -katsaus «Zeif HJ, Subramonian K. Alpha blockers prior to re...»6 tulee johtopäätökseen, että alfasalpaajan käyttö lisää todennäköisyyttä, että virtsaaminen käynnistyy katetrin poiston jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Martorana G, Giberti C, Di Silverio F ym. Effects of short-term treatment with the alpha 1-blocker alfuzosin on urodynamic pressure/flow parameters in patients with benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 1997;32:47-53 «PMID: 9266231»PubMed
 2. McNeill SA, Hargreave TB, Members of the Alfaur Study Group. Alfuzosin once daily facilitates return to voiding in patients in acute urinary retention. J Urol 2004;171:2316-20 «PMID: 15126812»PubMed
 3. McNeill SA, Hargreave TB, Roehrborn CG ym. Alfuzosin 10 mg once daily in the management of acute urinary retention: results of a double-blind placebo-controlled study. Urology 2005;65:83-9; discussion 89-90 «PMID: 15667868»PubMed
 4. Abrams P, Tammela TL, Hellström P ym. European pressure-flow investigation of tamsulosin in men with lower urinary tract symptoms (LUTS) suggestive of benign prostatic obstruction (BPO) – ESPRIT study. J Urol 1998;159:256
 5. Barendrecht MM, Abrams P, Schumacher H ym. Do alpha1-adrenoceptor antagonists improve lower urinary tract symptoms by reducing bladder outlet resistance? Neurourol Urodyn 2008;27:226-30 «PMID: 17638312»PubMed
 6. Zeif HJ, Subramonian K. Alpha blockers prior to removal of a catheter for acute urinary retention in adult men. Cochrane Database Syst Rev 2009;(4):CD006744 «PMID: 19821385»PubMed