Takaisin

Amoforolfiinilakan vaikutus sieniviljelyn tulokseen

Näytönastekatsaukset
Elina Heikkilä
9.3.2010

Näytön aste: D

Paikallinen amorolfiinihoito saattaa vaikuttaa sieniviljelyn tulokseen vielä 3 kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä.

Paikallista amorolfiinihoitoa käsitelleessä monikeskustutkimuksessa «Zaug M, Bergstraesser M. Amorolfine in the treatme...»1 katsottiin, että väärien negatiivisten viljelylöydösten välttämiseksi kliininen ja mykologinen paraneminen voitiin arvioida noin kolmen kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä.

Tutkimuksessa seurattiin potilaita, joiden kynsisienidiagnoosi oli varmistettu viljelyllä ennen paikallisen amorolfiinihoidon aloitusta. Paranemista seurattiin kliinisesti kuukauden välein hoidon aikana. Sieninäytteet natiivimikroskopiaa ja viljelyä varten otettiin hoidon alkaessa sekä 1 ja 3 kuukauden kuluttua hoidon päättymisestä. Sekä natiivimikroskopia että viljely olivat 3 kuukauden (+/- 1 kk) kuluttua hoidon päättymisestä negatiiviset 213/274:llä (78 %) potilaalla, joiden kynsisilsa oli kliinisesti parantunut (cured; alle 10 % alkuperäisistä muutoksista jäljellä) tai tullut paremmaksi (improved; alle 20 % alkuperäisistä muutoksista jäljellä). Niillä potilailla, joiden kynsimuutokset joko säilyivät ennallaan tai lisääntyivät seurantajaksona, 19 %:lla sekä natiivimikroskopia että viljely olivat negatiiviset. Toistettuja näytteitä ei ilmeisesti otettu.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Zaug M, Bergstraesser M. Amorolfine in the treatment of onychomycoses and dermatomycoses (an overview). Clin Exp Dermatol 1992;17 Suppl 1:61-70 «PMID: 1458669»PubMed