Takaisin

Antibioottiprofylaksia ensimmäisen raskauskolmanneksen raskaudenkeskeytyksessä

Näytönastekatsaukset
Satu Suhonen ja Oskari Heikinheimo
7.1.2013

Näytön aste: A

Kirurgisen keskeytyksen yhteydessä käytetty antibioottiprofylaksia vähentää keskeytyksen jälkeisten sisäsynnytininfektioiden esiintymistä.

Vuonna 1996 julkaistussa meta-analyysissä «Sawaya GF, Grady D, Kerlikowske K ym. Antibiotics ...»1 todettiin, että profylaktisesta antibiootista hyötyivät kaikki naiset, joille tehtiin kirurginen raskaudenkeskeytys. Antibiootin laatu ja annos ei kuitenkaan ole selvä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Samankaltaisia tuloksia on saatu myös skotlantilaisessa tutkimuksessa «Penney GC, Thomson M, Norman J ym. A randomised co...»2. Skotlantilaisen tutkimuksen mukaan yleinen profylaksia metronidatsolin kerta-annoksen ja doksisykliinin yhdistelmällä (7 vrk) oli kustannustehokkaampaa kuin infektion seulontaan perustuva hoito.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2012 ilmestyneessä Cochrane-katsauksessa «Low N, Mueller M, Van Vliet HA ym. Perioperative a...»3 arvioitiin 19 satunnaistettua tutkimusta, joista 15 oli lumekontrolloituja. Mukana oli vain kirurgisia keskeytyksiä. Vain yhdessä tutkimuksessa mukana olivat myös naiset, joilla oli todettu sukupuoliteitse tarttuva tauti keskeytystä edeltävästi. Yhteenvetona todettiin antibioottihoitoa saaneilla infektioriskin olevan 59 % lumelääkettä saaneisiin verrattuna. Suurin hyöty saavutettiin antamalla nitroimidatsolia, käyttämällä kerta-annoshoitoa ja sellaisessa väestössä, jossa infektion esiintyvyys oli yli 12 %. Antibioottiprofylaksian hyödyllisyydestä lääkkeellisen keskeytyksen yhteydessä tai toisen raskauskolmanneksen keskeytyksissä ei ole näyttöä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Sawaya GF, Grady D, Kerlikowske K ym. Antibiotics at the time of induced abortion: the case for universal prophylaxis based on a meta-analysis. Obstet Gynecol 1996;87:884-90 «PMID: 8677129»PubMed
  2. Penney GC, Thomson M, Norman J ym. A randomised comparison of strategies for reducing infective complications of induced abortion. Br J Obstet Gynaecol 1998;105:599-604 «PMID: 9647149»PubMed
  3. Low N, Mueller M, Van Vliet HA ym. Perioperative antibiotics to prevent infection after first-trimester abortion. Cochrane Database Syst Rev 2012;3:CD005217 «PMID: 22419307»PubMed