Takaisin

Avoimen prostatektomian tulokset ja komplikaatiot

Näytönastekatsaukset
Anssi Pétas
7.11.2018

Näytön aste: C

Avoin prostatektomia on ilmeisesti ensisijainen hoitovaihtoehto voimakkaasti suurentuneen eturauhasen hoidossa (> 80–100 g).

Kuuden kuukauden kuluttua toimenpiteestä TURP ja transvesikaalinen prostatektomia (TVP) eivät 75 potilaalle tehdyssä satunnaistetussa tutkimuksessa «Meyhoff HH, Nordling J, Hald T. Clinical evaluatio...»1 eronneet tuloksiltaan tai komplikaatioiltaan merkitsevästi. 8 vuoden seurannassa uusintaleikkausten määrä TVP:n jälkeen oli 1,8–4,5 % ja TURP:n jälkeen 7,4–15,5 %. TURP:n jälkeisen inkontinenssin mediaanikesto oli 10 viikkoa ja TVP:n 6 viikkoa (ns). 70 % TVP-potilaista ja 57 % TURP-potilaista raportoi retrogradista ejakulaatiota. Alle 75 g painavan eturauhasen TVP aiheuttaa sulkijalihaksen vaurioriskin.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kaikkiaan 902 potilaalle tehtiin avoin prostata-adenooman enukleaatio vuosina 2002–2003 Baijerissa, Saksassa «Gratzke C, Schlenker B, Seitz M ym. Complications ...»2. Keski-ikä oli 71,3 vuotta (± 6,8). Prospektiivisesti tutkittiin 54 parametriä, joihin kuuluivat preopatiivinen status, kirurginen toimenpide, komplikaatiot ja välitön tulos. Leikkausaika oli 80 (± 34) minuuttia, prostatan koko 96 (± 37,4) ml. Insidentaalista karsinoomaa löytyi 3,1 %:ssa ja kuolleisuus oli 0,2 %. Komplikaatioita esiintyi 17,3 %:ssa, joista tavallisimmat olivat verenvuoto, mikä johti verensiirtoon 7,5 %:ssa, infektio 5,1 %:ssa sekä voimakkaan verenvuodon johdosta tehty kirurginen revisio. Virtsan virtaama oli preoperatiivisesti 10,6 (± 6,4) ml/s ja postoperatiivisesti 23,1 (± 10,5) ml/s (p < 0,0001). Vastaavasti jäännösvirtsa oli preoperatiivisesti 145 (± 152,8) ml ja postoperatiivisesti 17,5 (± 34,8) ml (p < 0,0001).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Laserhoito on yksi vaihtoehto avoimelle prostatektomialle.

Kirjallisuutta

  1. Meyhoff HH, Nordling J, Hald T. Clinical evaluation of transurethral versus transvesical prostatectomy. A randomized study. Scand J Urol Nephrol 1984;18:201-9 «PMID: 6208603»PubMed
  2. Gratzke C, Schlenker B, Seitz M ym. Complications and early postoperative outcome after open prostatectomy in patients with benign prostatic enlargement: results of a prospective multicenter study. J Urol 2007;177:1419-22 «PMID: 17382744»PubMed