Takaisin

Beetainterferoni 1b:n vaikutus taudin aktiivisuuteen magneettikuvauksen perusteella arvioituna aaltomaisessa MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
Tarkastanut Sari Atula; alkuperäinen kirjoittaja Päivi Hartikainen
5.2.2019

Näytön aste: B

Beetainterferoni 1b ilmeisesti vähentää magneettikuvauksella arvioitavaa taudin aktiivisuutta aaltomaista MS-tautia sairastavilla potilailla.

Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa monikeskustutkimuksessa «Interferon beta-1b is effective in relapsing-remit...»1, «Paty DW, Li DK. Interferon beta-1b is effective in...»2, «Interferon beta-1b in the treatment of multiple sc...»3 yhteensä 372 potilasta (EDSS 0–5,5 ≥ 2 pahenemisvaihetta 2 edellisvuoden aikana) saivat beetainterferoni 1b:tä 8 MIU (250 µg, n = 124), 1,6 MIU (50 µg, n = 125) tai lumelääkettä (n = 123) joka toinen päivä ihonalaisesti 2 vuoden ajan.

Koko ryhmää seurattiin vuosittain magneettikuvauksilla (MK) 3 vuoteen asti, lisäksi 52 potilaan ryhmää seurattiin MK:lla kuuden viikon välein kahden vuoden ajan «Paty DW, Li DK. Interferon beta-1b is effective in...»2.

Vuosittain MK:lla seuratuista lumeryhmässä keskimääräinen leesioiden pinta-alan kasvu oli 17,1 %, kun taas ryhmässä 8 MIU nähtiin vähenemistä keskimäärin 6,2 % (p = 0,002) 3 vuoden aikana. 6 viikon välein seuratuilla ryhmän 8 MIU potilailla aktiivisten muutosten määrä väheni 83 % verrattuna lumeryhmään (mediaani vuosittaiset aktiivit leesiot 8 MIU: 0,5 vs. lume 3,0, p = 0,0089). Ryhmän 8 MIU potilailla kaikkien uusien leesioiden määrä väheni 75 %:lla lumeryhmään verrattuna (mediaani vuosittaiset leesiot 8 MIU: 0,5 vs. lume 2,0, p = 0,0026) 2 vuoden aikana.

Jatkotutkimuksessa «Interferon beta-1b in the treatment of multiple sc...»3 potilaat jatkoivat mediaani 46–48 kuukautta alkuperäisessä tutkimusasetelmassa.

Neljän vuoden jälkeen lumeryhmässä keskimääräinen kumulatiivinen leesioiden pinta-ala lisääntyi mediaani 18,7 %, kun ryhmässä 8 MIU kyseinen pinta-ala pieneni 0,8 % (p = 0,0055).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Interferon beta-1b is effective in relapsing-remitting multiple sclerosis. I. Clinical results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. The IFNB Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 1993;43:655-61 «PMID: 8469318»PubMed
  2. Paty DW, Li DK. Interferon beta-1b is effective in relapsing-remitting multiple sclerosis. II. MRI analysis results of a multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial. UBC MS/MRI Study Group and the IFNB Multiple Sclerosis Study Group. Neurology 1993;43:662-7 «PMID: 8469319»PubMed
  3. Interferon beta-1b in the treatment of multiple sclerosis: final outcome of the randomized controlled trial. The IFNB Multiple Sclerosis Study Group and The University of British Columbia MS/MRI Analysis Group. Neurology 1995;45:1277-85 «PMID: 7617182»PubMed