Takaisin

Eturauhasen höyläyksen teho virtsaretentiosta johtuvan munuaisten vajaatoiminnan hoidossa

Näytönastekatsaukset
Matti Nurmi ja tarkastanut 18.4.2018 Kimmo Taari
8.3.2012

Näytön aste: B

Munuaisten vajaatoiminta ilmeisesti paranee tai korjaantuu merkittävästi, kun korkeapaineinen virtsaretentio laukaistaan.

32 miestä, joilla oli krooninen retentio, seurattiin 43 kuukautta eturauhasleikkauksen jälkeen «Jones DA, Gilpin SA, Holden D ym. Relationship bet...»1. Jäännösvirtsan määrä oli alussa 320–2 690 ml ja kreatiniinin puhdistuma 53 ml/min. Rakkobiopsiassa todettiin lihashypertrofiaa ja fibroosia 23:lla. Seurannan aikana 25:llä 32:sta jäännösvirtsan määrä väheni alle 200 ml:iin ja kreatiniinin puhdistuma parani keskimäärin 83 ml/min.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Doppler -ultraäänellä tutkittiin «Mustonen S, Ala-Houhala IO, Vehkalahti P ym. Kidne...»2 25 potilaalla munuaisen verenkiertoa sekä akuutin virtsaummen aikana että 1 ja 6 kuukautta sen laukaisun jälkeen. Akuutti virtsaumpi vähensi munuaisen verenkiertoa, joka normalisoitui seurannan kuluessa kahdella kolmasosalla potilaista. Kuitenkin kolmanneksella se oli heikentynyt vielä puolenkin vuoden kuluttua, mikä todennäköisesti johtui virtsaumpea edeltäneestä pitkäkestoisesta rakon tyhjenemisesteestä.

Löydösten perusteella tulisi akuutti virtsaumpi laukaista mahdollisimman nopeasti ja hoitaa sen perussyy tehokkaasti «Mustonen S, Ala-Houhala IO, Vehkalahti P ym. Kidne...»2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Jones DA, Gilpin SA, Holden D ym. Relationship between bladder morphology and long-term outcome of treatment in patients with high pressure chronic retention of urine. Br J Urol 1991;67:280-5 «PMID: 2021816»PubMed
  2. Mustonen S, Ala-Houhala IO, Vehkalahti P ym. Kidney ultrasound and Doppler ultrasound findings during and after acute urinary retention. Eur J Ultrasound 2001;12:189-96 «PMID: 11423242»PubMed