Takaisin

Eturauhasen kaikututkimuslöydöksen ja palpaatiolöydöksen vastaavuus eturauhasen koon arvioinnissa

Näytönastekatsaukset
Kimmo Taari
7.11.2018

Näytön aste: B

Palpaatio ilmeisesti aliarvioi suurentuneen eturauhasen kokoa.

Analysoitiin neljä eri tutkimusta (yhteensä 2 199 miestä) «Roehrborn CG, Girman CJ, Rhodes T ym. Correlation ...»1, joissa verrattiin eturauhasen tunnustelulöydöstä transrektaalisen kaikututkimuksella saatuun. Palpaatio aliarvioi eturauhasen koon 25–55 %:lla, mikäli se oli yli 40 ml. Määrittämällä eturauhasen takapinnan pinta-ala (> 7 cm2) oli noin 70 % mahdollisuus päätellä oikein, että sen tilavuus oli enemmän kuin 30–40 ml. Vaihtelu oli sitä suurempi, mitä useampi tutkija oli palpoinut eturauhasta.

Kuitenkin takapinta-alan arviointi saattaa olla hyödyllinen ensitutkimus, kun eturauhasen tilavuudella on merkitystä hoitovalinnassa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Roehrborn CG, Girman CJ, Rhodes T ym. Correlation between prostate size estimated by digital rectal examination and measured by transrectal ultrasound. Urology 1997;49:548-57 «PMID: 9111624»PubMed