Takaisin

5-ARI-hoidon vaikutus seerumin PSA-pitoisuuteen

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
29.6.2018

Näytön aste: A

Vuoden mittainen hoito 5-alfareduktaasin estäjällä (5-ARI) vähentää seerumin PSA-pitoisuutta noin 50 %.

Pohjoisamerikkalainen monikeskuskaksoissokkotutkimus «Gormley GJ, Stoner E, Bruskewitz RC ym. The effect...»1. 297 potilasta sai finasteridia annoksella 5 mg/vrk ja 298 potilasta annoksella 1 mg/vrk 12 kuukauden ajan. PSA laski 50 %. Lumeryhmässä oli 300 potilasta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Skandinaavinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus «Beisland HO, Binkowitz B, Brekkan E ym. Scandinavi...»2, jossa 182 potilasta sai suhteessa 1:1 joko finasteridia 5 mg/vrk tai lumetta 24 viikon ajan. Tutkimusta jatkettiin avoimena ekstensiona vielä vuoden ajan, jolloin kaikki potilaat saivat finasteridia 5 mg/vrk. Tällöin PSA oli laskenut 12 kuukauden kohdalla noin 42 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Dutasteridin on osoitettu annoksella 0,5 mg/vrk laskevan PSA:ta 3 kuukauden kuluttua noin 40 %:lla ja 12 kuukauden kuluttua 50 %:lla «Andriole GL, Kirby R. Safety and tolerability of t...»3.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän vuoden kaksoissokkotutkimuksessa «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of...»4 verrattiin hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun aiheuttamista oireista kärsivillä miehillä kolmea lääkitystä, jota olivat dutasteridi 0,5 mg/vrk, tamsulosiini 0,4 mg/vrk sekä dutasteridi 0,5 mg/vrk ja tamsulosiini 0,4 mg/vrk. Tutkimukseen otettiin 4 844 miestä, joiden eturauhasen tilavuus oli keskimäärin 55 ml, IPSS -oirepisteet 16,4, PSA 4,0 µg/l ja huippuvirtaama 10,7 ml/s.

PSA laski yhdistelmähoidolla 57 % ja dutasteridilla 56 %, mutta nousi tamsulosiiniryhmässä 18 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Gormley GJ, Stoner E, Bruskewitz RC ym. The effect of finasteride in men with benign prostatic hyperplasia. The Finasteride Study Group. N Engl J Med 1992;327:1185-91 «PMID: 1383816»PubMed
 2. Beisland HO, Binkowitz B, Brekkan E ym. Scandinavian clinical study of finasteride in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 1992;22:271-7 «PMID: 1283370»PubMed
 3. Andriole GL, Kirby R. Safety and tolerability of the dual 5alpha-reductase inhibitor dutasteride in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2003;44:82-8 «PMID: 12814679»PubMed
 4. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010;57:123-31 «PMID: 19825505»PubMed