Takaisin

5-ARI-hoidon vaikutus virtsaummen kehittymiseen ja kirurgisen hoidon tarpeeseen

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
7.11.2018

Näytön aste: A

5-alfareduktaasin estäjä vähentää virtsaummen riskiä ja kirurgisen hoidon tarvetta 50 %.

Kolmen satunnaistetun, prospektiivisen, lumekontrolloidun kansainvälisen monikeskuskaksoissokkotutkimuksen yhteisanalyysi «Andersen JT, Nickel JC, Marshall VR ym. Finasterid...»1. Kaikkiaan mukana 4 222 potilasta, joista puolet sai finasteridia 5 mg/vrk ja puolet lumetta kahden vuoden ajan. Finasteridiryhmässä oli akuutteja virtsaumpia 24 (1,1 %) ja lumeryhmässä 57 (2,7 %). Operatiivinen hoito tuli tarpeelliseksi finasteridiryhmässä 89:llä (4,2 %) ja lumetta käyttäneillä 138:lla (6,5 %). Kaiken kaikkiaan finesteridia saaneilla virtsaummen tai operatiivisen hoidon riski väheni 35 %:lla. Neljän vuoden seurannan aikana lumeryhmän potilaista operoitiin 10,1 % ja finasteridiryhmästä 4,6 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistettu, prospektiivinen, lumekontrolloitu, pohjoisamerikkalainen monikeskuskaksoissokkotutkimus (PLESS Study) «McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P ym. The effect...»2, jossa 3 040 alavirtsatieoireista ja hyvänlaatuisesti suurentuneesta eturauhasesta kärsivää miestä sai 1:1 joko lumetta tai finasteridia 5 mg/vrk neljän vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan 2 760 miestä oli mukana tutkimuksessa protokollan mukaisesti loppuun asti.

Neljän vuoden aikana lumeryhmästä sairaus progredioi niin, että 10 %:lla jouduttiin operatiiviseen hoitoon, kun taas finasteridiryhmässä vain 5 %:lla. Lumeryhmässä virtsaumpi kehittyi 7 %:lle ja finasteridiryhmässä 3 %:lle.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Alfasalpaaja doksatsosiinin, finasteridin ja niiden yhdistelmän tehoa estää eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun pahenemista verrattiin lumeryhmään tutkimuksessa «McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM ym. The lo...»3, jossa oli yhteensä 3 047 miestä. Seuranta-aika oli keskimäärin 4,5 vuotta.

Yhdistelmähoito ja finasteridi vähensivät yhtä tehokkaasti virtsaumpia ja invasiivisen hoidon tarvetta, kun taas alfasalpaaja ei ollut lumetta tehokkaampi. Virtsaumpia ja invasiivisen hoidon tarvetta alkoi ilmetä alfasalpaajaryhmässä finasteridi- ja yhdistelmäryhmää enemmän kahden vuoden hoidon jälkeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Myös dutasteridin on osoitettu satunnaistetuissa lumekontrolloiduissa, kaksi vuotta kestäneissä tutkimuksissa «Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and ...»4 vähentävän akuutin virtsaummen riskiä 57 %:lla ja kirurgisen hoidon tarvetta 48 %:lla.

Akuutti virtsaumpi tuli lumeryhmässä 4,6 %:lle ja dutasteridiryhmässä 1,9 %:lle. Operatiivinen hoito oli vastaavasti tarpeen 4,4 %:lla ja 2,4 %:lla. Edelleen tutkimuksen avoimessa, kaksi vuotta kestäneessä jatko-osassa «Debruyne F, Barkin J, van Erps P ym. Efficacy and ...»5 riski akuutin virtsaummen kehittymiseen ja operatiiviseen hoitoon säilyi vähentyneenä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän vuoden kaksoissokkotutkimuksessa «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of...»6 verrattiin eturauhasen suurentuman aiheuttamista oireista kärsivillä miehillä kolmea lääkitystä, jota olivat dutasteridi 0,5 mg/vrk, tamsulosiini 0,4 mg/vrk sekä dutasteridin 0,5 mg/vrk ja tamsulosiinin 0,4 mg/vrk yhdistelmä.

Dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmä esti virtsaumpia ja leikkaushoitoa merkittävästi tehokkaammin kuin tamsulosiini. Dutasteridi käytettynä yksin esti virtsaumpea ja operatiivisen hoidon tarvetta yhtä tehokkaasti kuin yhdistelmähoito. Sen sijaan yhdistelmähoito lievitti oireita tehokkaammin ja vähensi riskiä kliiniseen progressioon enemmän kuin kumpikaan lääke käytettynä yksin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Andersen JT, Nickel JC, Marshall VR ym. Finasteride significantly reduces acute urinary retention and need for surgery in patients with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Urology 1997;49:839-45 «PMID: 9187688»PubMed
 2. McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P ym. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. Finasteride Long-Term Efficacy and Safety Study Group. N Engl J Med 1998;338:557-63 «PMID: 9475762»PubMed
 3. McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM ym. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med 2003;349:2387-98 «PMID: 14681504»PubMed
 4. Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 2002;60:434-41 «PMID: 12350480»PubMed
 5. Debruyne F, Barkin J, van Erps P ym. Efficacy and safety of long-term treatment with the dual 5 alpha-reductase inhibitor dutasteride in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2004;46:488-94; discussion 495 «PMID: 15363566»PubMed
 6. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010;57:123-31 «PMID: 19825505»PubMed