Takaisin

5-ARI-hoidon haittavaikutukset eturauhasen hyvälaatuista liikakasvua sairastavilla

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
7.11.2018

Näytön aste: A

5-alfareduktaasin estäjien haittavaikutukset ovat vähäiset.

Satunnaistettu, lumekontrolloitu, pohjoisamerikkalainen monikeskuskaksoissokkotutkimus «Gormley GJ, Stoner E, Bruskewitz RC ym. The effect...»1. Finasteridia sai annoksella 5 mg/vrk 297 ja annoksella 1 mg/vrk 298 potilasta 12 kuukauden ajan. Lumeryhmässä oli 300 potilasta. Haittavaikutuksina esiintyi lumeryhmää enemmän vähentynyttä libidoa (6,0 vs 1,3 %), ejakulaatiohäiriöitä (4,4 vs 1,7 %) ja impotenssia (5,0 vs 1,7 %).

Tutkimus osoitti finasteridin olevan lumehoitoa tehokkaampi ja turvallinen hyvänlaatuisen eturauhassuurentuman hoito.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lumekontrolloiduissa, kaksi vuotta kestäneissä dutasteriditutkimuksissa «Andriole GL, Kirby R. Safety and tolerability of t...»2 tavallisimmat haittavaikutukset liittyivät seksuaalitoimintoihin. Haittavaikutuksina esiintyi lumeryhmää enemmän vähentynyttä libidoa (4,3 vs. 2,2 %), ejakulaatiohäiriöitä (2,5 vs. 0,8 %) ja impotenssia (7,9 vs. 4,6 %), jotka ilmaantuivat yleensä ensimmäisen hoitovuoden aikana. Lisäksi gynekomastiaa oli dutasteridiryhmässä enemmän kuin lumeryhmässä (3 vs. 0,9 %). Dutasteridin ja finasteridin välillä ei ollut eroa haittavaikutusten määrässä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän vuoden kaksoissokkotutkimuksessa «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of...»3 verrattiin hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun aiheuttamista oireista kärsivillä miehillä kolmea lääkitystä, jota olivat dutasteridi 0,5 mg/vrk, tamsulosiini 0,4 mg/vrk sekä dutasteridin 0,5 mg/vrk ja tamsulosiinin 0,4 mg/vrk yhdistelmä. Tutkimukseen otettiin 4 844 miestä, joiden eturauhasen tilavuus oli keskimäärin 55 ml, IPSS -oirepisteet 16,4, PSA 4,0 µg/l ja huippuvirtaama 10,7 ml/s.

Sekä dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmä että dutasteridi yksin estivät virtsaumpia (2,2 % vs 2,7 % vs 6,8 %) ja leikkaushoitoa (2,4 % vs 3,5 % vs 7,8 %) merkittävästi tehokkaammin kuin tamsulosiini. Sen sijaan yhdistelmähoito lievitti oireita tehokkaammin ja vähensi riskiä kliiniseen progressioon enemmän kuin kumpikaan lääke käytettynä yksin. Yhdistelmällä, dutasteridilla ja tamsulosiinilla IPSS-pisteet vähenivät neljässä vuodessa 6,3 vs 5,3 vs 3,8 ja huippuvirtaama parani 2,4 ml/s vs 2,0 vs 0,7. Vastaavasti ejakulaatiohäiriöitä esiintyi 10,6 % vs 2,5 % vs 3,6 % (hoidon lopetti 1,2 vs 0,1 vs 0,6 %), impotenssia 10,4 % vs 8,8 % vs 6,6 % (hoidon lopetti 1,4 vs 0,8 vs 0,9 %) ja libidon heikentymistä 7,0 % vs 5,4 % vs 3,6 % (hoidon lopetti 1,0 vs 0,7 vs 0,4 %).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Gormley GJ, Stoner E, Bruskewitz RC ym. The effect of finasteride in men with benign prostatic hyperplasia. The Finasteride Study Group. N Engl J Med 1992;327:1185-91 «PMID: 1383816»PubMed
  2. Andriole GL, Kirby R. Safety and tolerability of the dual 5alpha-reductase inhibitor dutasteride in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2003;44:82-8 «PMID: 12814679»PubMed
  3. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010;57:123-31 «PMID: 19825505»PubMed