Takaisin

5-ARI-hoidon tehon säilyminen eturauhasen hyvälaatuista liikakasvua sairastavien hoidossa

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
7.11.2018

Näytön aste: A

5-alfaredukataasiestohoidon teho on pitkäkestoinen.

Alkuaan lumekontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen satunnaistetusta ja finasteridia saaneesta 190 potilaasta 70 oli mukana tutkimuksessa viiden vuoden ajan «Moore E, Bracken B, Bremner W ym. Proscar: five-ye...»1.

Eturauhasen tilavuus pieneni 30 %, DHT väheni 72 %, PSA laski 50 % ja huippuvirtaama parani 1,5 ml/s, ja tulokset säilyivät viiden vuoden ajan. Seksuaalitoimintojen haittavaikutuksia (libidon heikkeneminen ja impotenssi) ilmeni 10 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Alkuaan lumekontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen satunnaistetusta ja finasteridia saaneesta 182 potilaasta 99 oli mukana tutkimuksessa «Ekman P. Maximum efficacy of finasteride is obtain...»2 kuuden vuoden ajan. Näillä eturauhanen pieneni 20–25 %, oireet lievittyivät 30 % ja huippuvirtaama parani 2,2 ml/s kuudessa kuukaudessa, minkä jälkeen ei muutosta tapahtunut.

Tutkimus osoittaa, että niillä, joilla finasteridi tehoaa, saadaan hoitovaste puolessa vuodessa, ja sen vaikutus kestää ainakin kuuden vuoden ajan.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistettu, prospektiivinen, lumekontrolloitu, pohjoisamerikkalainen monikeskuskaksoissokkotutkimus (PLESS Study) «McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P ym. The effect...»3, jossa 3 040 alavirtsatieoireista ja hyvänlaatuisesti suurentuneesta eturauhasesta kärsivää miestä sai 1:1 joko lumetta tai finasteridia 5 mg/vrk neljän vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan 2 760 miestä oli mukana tutkimuksessa protokollan mukaisesti loppuun asti.

Neljän vuoden aikana lumeryhmästä sairaus progredioi niin, että 10 %:lla jouduttiin operatiiviseen hoitoon, kun taas finasteridiryhmässä vain 5 %:lla. Lumeryhmässä virtsaumpi kehittyi 7 %:lle ja finasteridiryhmässä 3 %:lle. Finasteridihoito paransi myös virtsan huippuvirtaamaa (+1,9 vs 0,2 ml/s, p < 0,001) ja vähensi AUA-oirekyselyn pisteitä (3,3 vs 1,3, p < 0,001) enemmän kuin lume. Se myös pienensi eturauhasen tilavuutta 18 %:lla, kun lumeryhmässä tilavuus kasvoi 14 %:lla (p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Alfasalpaaja doksatsosiinin, finasteridin ja niiden yhdistelmän tehoa estää eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun pahenemista verrattiin lumeryhmään tutkimuksessa «McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM ym. The lo...»4, jossa oli yhteensä 3 047 miestä. Seuranta-aika oli keskimäärin 4,5 vuotta.

Finasteridi esti yhtä tehokkaasti kuin alfasalpaaja ja merkittävästi tehokkaammin kuin lume oireiden pahenemista. Alfasalpaajan ja finasteridin yhdistelmähoito vähensi sairauden kliinistä progressiota merkittävästi enemmän kuin kumpikaan lääke käytettynä yksinään. Yhdistelmähoito ja finasteridi vähensivät yhtä tehokkaasti virtsaumpia ja invasiivisen hoidon tarvetta, kun taas alfasalpaaja ei ollut lumetta tehokkaampi. Virtsaumpia ja invasiivisen hoidon tarvetta alkoi ilmetä alfasalpaajaryhmässä finasteridi- ja yhdistelmäryhmää enemmän kahden vuoden hoidon jälkeen. Jotta vältyttiin yhdeltä kliiniseltä progressiolta, piti yhdistelmähoidolla hoitaa 8,4, doksatsosiinilla 13,7 ja finasteridilla 15 miestä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Dutasteridin on osoitettu satunnaistetuissa lumekontrolloiduissa kaksi vuotta kestäneissä tutkimuksissa «Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and ...»5 pienentävän eturauhasen tilavuutta 25,7 %, lievittävän merkittävästi ja pitkäkestoisesti oireita ja parantavan virtsasuihkun voimaa sekä vähentävän akuutin virtsaummen riskiä 57 %:lla ja kirurgisen hoidon tarvetta 48 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Myös dutasteridin tehon on osoitettu säilyvän kahden vuoden lumekontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen jälkeisessä kahden vuoden avoimessa jatkotutkimuksessa «Debruyne F, Barkin J, van Erps P ym. Efficacy and ...»6.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Moore E, Bracken B, Bremner W ym. Proscar: five-year experience. Eur Urol 1995;28:304-9 «PMID: 8575497»PubMed
 2. Ekman P. Maximum efficacy of finasteride is obtained within 6 months and maintained over 6 years. Follow-up of the Scandinavian Open-Extension Study. The Scandinavian Finasteride Study Group. Eur Urol 1998;33:312-7 «PMID: 9555559»PubMed
 3. McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P ym. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. Finasteride Long-Term Efficacy and Safety Study Group. N Engl J Med 1998;338:557-63 «PMID: 9475762»PubMed
 4. McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM ym. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med 2003;349:2387-98 «PMID: 14681504»PubMed
 5. Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 2002;60:434-41 «PMID: 12350480»PubMed
 6. Debruyne F, Barkin J, van Erps P ym. Efficacy and safety of long-term treatment with the dual 5 alpha-reductase inhibitor dutasteride in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2004;46:488-94; discussion 495 «PMID: 15363566»PubMed